×

คลังเปิดขายพันธบัตรฯ พิเศษ ‘เราชนะ’ รวม 60,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2-2.5%

25.01.2021
  • LOADING...
คลังเปิดขายพันธบัตรฯ พิเศษ ‘เราชนะ’ รวม 60,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2-2.5%

แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น ‘เราชนะ’ (We Win) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล 

 

ทั้งนี้ จะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษเราชนะ 2 รุ่น ได้แก่

 

1) รุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) เฉลี่ย 2.00% ต่อปี โดยเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท จนถึง 5 ล้านบาท สามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อลงทะเบียน และเตรียมโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจะเปิดขายตั้งแต่วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2564 

 

2) รุ่นเราชนะ วงเงินจำหน่าย 55,000 ล้านบาท จะขายให้กับประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ แบบไม่จำกัดวงเงินซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 

2.1) วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2564 จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) โดยรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.00% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.50% ต่อปี 

 

2.2) วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 จำหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รุ่นอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปี 

 

ทั้งนี้ วงเงินรุ่นเราชนะที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories