×

คลังเปิดตัวเว็บไซต์ ‘เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน’ รวมมาตรการช่วยเหลือของสถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง

25.05.2020
 • LOADING...

วันนี้ (25 พฤษภาคม) กมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า จากที่กระทรวงการคลังให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมกับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดทำเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com เพื่อเป็นช่องทางและรวบรวมการเข้าถึงข้อมูลมาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่

 

 1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารออมสิน 
 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)             
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 
 7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                
 8. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) 
 9. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

 

ทั้งนี้มาตรการต่างๆ ยังมีการจัดกลุ่มตามการช่วยเหลือเป็นด้าน ได้แก่ พักชำระเงินต้น/ดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ สินเชื่อใหม่ ฯลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ 1. เกษตรกรและ SMEs เกษตรกร 2. ประชาชนฐานรากและบุคคลทั่วไป 3. ผู้ประกอบการ SMEs 4. ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก และ 5. Non-Bank 

 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในแต่ละมาตรการนั้นจะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 


 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising