×

พาสำรวจวิกฤตลุ่มน้ำโขง น้ำลด เขื่อนเพิ่ม และชีวิตที่เปลี่ยนไป

25.11.2019
  • LOADING...

สถานการณ์แม่น้ำโขงยังคงน่าเป็นห่วง และต้องติดตามกันต่อไปว่าปัญหานี้จะถูกแก้ไขอย่างไร และนี่คือทั้งหมดที่เราอยากให้คุณรู้เกี่ยวกับวิกฤตแม่น้ำโขง 

 

จากรายงานสรุปสถานการณ์แม่น้ำโขง ซึ่งเรียบเรียงโดยเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันบริเวณทางต้นน้ำของแม่น้ำโขง หรือแม่น้ำโขงตอนบน มีเขื่อนที่สร้างโดยประเทศจีนทั้งหมด 11 แห่ง และอยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 3 โครงการ

 

ส่วนทางตอนล่างของแม่น้ำโขง มีเพียงเขื่อนเดียวคือเขื่อนไซยะบุรี ที่ตั้งอยู่ในแขวงไซยะบุรี เขต สปป.ลาว และมีโครงการเตรียมสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงอีกประมาณ 10 โครงการ

 

มีนักวิชาการหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า เขื่อนเหล่านี้เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำลายระบบนิเวศของลุ่มน้ำโขงในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นทั้งภูมิภาค และระบบนิเวศทางน้ำ ที่หล่อเลี้ยงประชากรที่ใช้ลุ่มน้ำโขงเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 60 ล้านคน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories