×

วิกฤตลุ่มแม่น้ำโขง ที่ปากชม จ.เลย ในวันที่ชาวบ้านต้องใช้รถหาปลาแทนเรือ

12.11.2019
  • LOADING...
วิกฤตลุ่มแม่น้ำโขง

ที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง อย่างจุดชมวิวแก่งจันทร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ภาพที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เต็มไปด้วยความแห้งแล้งอย่างน่าตกใจ ซึ่งหนึ่งในพืชที่อยู่ในแม่น้ำโขงอย่าง ‘ไคร้น้ำ’ ที่เคยอุดมสมบูรณ์ และถือเป็นที่อยู่อาศัยสำคัญของปลาในน่านน้ำนี้ ต้องเหลือไว้เพียงซากที่แล้ง จนชาวบ้านขนานนามว่า ที่แห่งนี้กลายเป็นสุสานของไคร้น้ำ อันสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

วิกฤตลุ่มแม่น้ำโขง

 

นอกจากนี้อีกผลพวงจากภาวะน้ำที่ลดลงนั้น ยังส่งผลให้ชาวบ้านที่ดำรงชีพด้วยการเป็นชาวประมงยังประสบปัญหาหาปลาได้ยากขึ้นจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 

 

1. น้ำในแม่น้ำโขงมีความผันผวนผิดรูปแบบธรรมชาติ ทำให้ปลาวางไข่ผิดฤดูกาล 

 

2. ปริมาณน้ำลดลง ทำให้ชาวบ้านหาปลาลำบากกว่าเดิม จนเกิดเป็นภาพที่ชาวประมงต้องขับรถลงยังกลางลุ่มน้ำโขงหรือจุดที่มีน้ำอยู่ เพื่อไปตักปลาหรือหาปลา แทนการใช้เรืออย่างในอดีต

 

วิกฤตลุ่มแม่น้ำโขง

วิกฤตลุ่มแม่น้ำโขง

วิกฤตลุ่มแม่น้ำโขง

วิกฤตลุ่มแม่น้ำโขง

วิกฤตลุ่มแม่น้ำโขง

วิกฤตลุ่มแม่น้ำโขง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising