×

เช็กลิสต์ 10 หุ้นใหญ่สุด ใน 10 หมวดธุรกิจที่ Market Cap สูงสุด

25.03.2022
  • LOADING...
Market Cap

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันได้อยู่ในหมวดเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกันและเป็นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมใหญ่ (GROUP) มีทั้งหมด 8 กลุ่ม และกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมย่อย (SECTOR) จำนวน 28 กลุ่ม

 

ทีมงาน THE STANDARD WEALTH ได้รวบรวมข้อมูล 10 กลุ่ม (SECTOR) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย 1. ENERG (พลังงาน-สาธารณูปโภค) 4,351,248 ล้านบาท 2. COMM (พาณิชย์) 2,064,366 ล้านบาท 3. ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) 1,950,088 ล้านบาท 4. BANK (ธนาคาร) 1,834,426 ล้านบาท 

 

  1. TRANS (ขนส่งและโลจิสติกส์) 1,495,485 ล้านบาท 6. FOOD (อาหารและเครื่องดื่ม) 1,147,794 ล้านบาท 7. PROP (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 1,108,228 ล้านบาท 8. HELTH (การแพทย์) 937,373 ล้านบาท 9. FIN (เงินทุนและหลักทรัพย์) 895,916 ล้านบาท และ 10. CONMAT (วัสดุก่อสร้าง) 727,567 ล้านบาท

 

Market Cap


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising