×

ผู้ค้าสลากรากหญ้ายื่นหนังสือถึงรัฐบาล ช่วยแก้ปัญหาไม่มีสลากฯ ขาย หลังแอปล่ม-เข้าไม่ถึงการลงทะเบียน

โดย THE STANDARD TEAM
26.09.2022
  • LOADING...
ผู้ค้าสลากรากหญ้า

วันนี้ (26 กันยายน) เกณิกา อุ่นจิตร์ พร้อมด้วย รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ และ สำอางค์ ซ่อนกลิ่น ประธานผู้ค้าสลากรากหญ้า ตัวแทนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับผลกระทบจากการไม่มีสลากฯ ขายในท้องตลาด เข้ายื่นหนังสือถึง ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อให้หาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว

 

สำหรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ค้าสลากฯ ประกอบด้วย

 

  1. การที่ทางกลุ่มเสียโอกาสจากการซื้อจองสลากฯ ด้วยเหตุที่ทางกองสลากฯ นำระบบไปผูกรวมกับธนาคารกรุงไทยเพียงแห่งเดียว

 

  1. ความเดือดร้อนจากแพลตฟอร์มเอกชนที่เปิดขายสลากฯ ออนไลน์

 

  1. ทางกองสลากฯ ใช้ช่องทางคัดกรองผู้ขายโดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งส่วนนี้ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นจำนวนมาก และอยากให้พิจารณาการใช้เทคโนโลยีของสำนักงานกองสลากฯ ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีละเมิดสิทธิของประชาชน ทำให้ประชาชนเดือดร้อนหรือไม่

 

  1. การออกแบบแอปพลิเคชันของทางกองสลากฯ สำหรับใช้ลงทะเบียนไม่มีเสถียรภาพจนทำให้ผู้ค้าสลากฯ ต้องไปแย่งกดสลากฯ ที่หน้าตู้ธนาคาร

 

ภายหลังการรับหนังสือ ชัยวุฒิได้ระบุว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดีอีเอสโดยตรงจะเร่งรัดตรวจสอบให้ทันที ส่วนกรณีที่ผู้ค้าสลากฯ ขอให้ช่วยพิจารณาเพิ่มโควตาสลากฯ ต้องนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ส่วนตัวเข้าใจและเห็นใจประชาชนที่ทุกข์ร้อน ต้องขอบคุณประชาชนด้วยที่มองเห็นว่าตนสามารถช่วยและเป็นที่พึ่งได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising