×

ปิดไฟป้ายสถานีกลางบางซื่อ ท่ามกลางดราม่าเปลี่ยนป้ายราคา 33 ล้านบาท ขณะที่การรถไฟฯ ยังยืนยันคุ้มค่าตามงบประมาณ

โดย THE STANDARD TEAM
03.01.2023
  • LOADING...

การเปลี่ยนป้ายชื่อ ‘สถานีกลางบางซื่อ’ เป็น ‘สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์’ ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงนามจ้างบริษัทเอกชนรายหนึ่ง โดยใช้งบประมาณจำนวนถึง 33 ล้านบาท ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกออนไลน์

 

ในช่วงสายของวันนี้ (3 มกราคม) ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าได้มอบปลัดกระทรวงคมนาคมไปตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากป้ายมีขนาดใหญ่ เป็นป้ายพิเศษ มีตัวหนังสือขนาดใหญ่ ซึ่งต้องรอดูว่าราคาและปริมาณงานจะเป็นอย่างไร เพราะมีหลายรายการ ขอรอการชี้แจงอีกครั้ง ยืนยันว่ามีหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หากผิดก็ว่าไปตามกฎหมาย ทั้งนี้คาดว่าจะได้รับความชัดเจนไม่เกิน 7 วัน

 

ขณะที่ รฟท. ชี้แจงต่อกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งการกำหนดราคากลาง โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้งาน ความคุ้มค่างบประมาณ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อโครงสร้างภายในสถานี และประชาชนผู้ใช้บริการ

 

ทั้งนี้ มีการกำหนดราคากลาง รฟท. ได้ดำเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง โดยพิจารณารายละเอียดจำนวน ปริมาณ รายการพัสดุ วัสดุต่างๆ ค่าแรง ที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามราคากลางและระเบียบของกรมบัญชีกลาง คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,169,726.39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 

ราคาดังกล่าวได้รวมยอดเงินเผื่อจ่าย (Provisional Sum) 1,627,662.60 บาท ซึ่งยอดเงินเผื่อจ่ายกำหนดไว้ว่าจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างสั่งให้ดำเนินการ สำหรับงานติดตั้งและรื้อถอนวัสดุปิดแทนผนังกระจก เช่น แผ่นผนังอะคริลิกใส เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลมหรือฝนสาดเข้าตัวอาคารสถานี ระหว่างที่รอการผลิตและติดตั้งผนังกระจกใหม่ 

 

ทั้งนี้ รฟท. ขอให้ความมั่นใจว่าโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของ รฟท. ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ช่างภาพ THE STANDARD ลงพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งถูกตั้งเป้าให้เป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยนั้น พบว่าป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อปิดไฟชั่วคราว หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกออนไลน์ มองว่าอาจมีมูลค่าสูงเกินกว่าปกติหรือไม่

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising