×

‘แสตมป์ของพ่อ 2493’ นิทรรศการน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ไปรษณีย์กลาง

04.07.2017
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
  • ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านนิทรรศการ ‘แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’ บอกเล่าเรื่องราวตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ผ่านแสตมป์ 79 ชุด 353 แบบ
  • นิทรรศการนี้มีทั้งหมด 5 โซน จัดแสดงเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชกรณียกิจเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทั่วประเทศตลอดรัชสมัย โครงการในพระราชดำริ หลักคำสอนของพระองค์ ฯลฯ​
  • ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรรัชกาลที่ 9 เป็นที่ระลึก

     ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านนิทรรศการ ‘แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’

     นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ผ่านแสตมป์ 79 ชุด 353 แบบ ด้วยการเล่าเรื่องผ่านแสตมป์ วิดีทัศน์ และแอนิเมชัน โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่

 

 

โซนที่ 1: 5 พฤษภาคม 2493 ปฐมบทแห่งความสุขของคนไทย

     บทเกริ่นที่เริ่มต้นด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 เปรียบดังคำมั่นสัญญาที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย และทรงรักษาไว้ตลอดพระชนม์ชีพ ในนิทรรศการได้นำแสตมป์ที่บันทึกเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญของคนไทยที่หาชมได้ยากมาจัดแสดงไว้อย่างสมพระเกียรติ

 

 

โซนที่ 2: สองพระองค์คู่พระบารมี

     ถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มต้นตั้งแต่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส โดยจัดแกลเลอรีภาพแสตมป์และวิดีทัศน์ที่ทั้งสองพระองค์ประทับเคียงคู่กันเสมอมาเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกปลาบปลื้ม เมื่อได้ระลึกถึงสองพระองค์ที่ทรงเป็นคู่พระบารมีที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

 

 

โซนที่ 3: 4 ภาค เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร

     นำเสนอเนื้อหานับแต่การเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทั่วประเทศครั้งแรก พระองค์ทอดพระเนตรชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนของพระองค์ นำมาซึ่งพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกท้องถิ่น โดยการนำเสนอแกลเลอรีภาพสองพระองค์ประทับบนรถไฟพระที่นั่ง สัญลักษณ์ของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั้ง 4 ภาค ภาพสองพระองค์เสด็จฯ ท่ามกลางราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งยังมีการประดับตกแต่งด้วยแสตมป์ที่สะท้อนถึงการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ ของประเทศไทย

 

 

โซนที่ 4: 9 ทำ เพื่อพสกนิกร

     โครงการในพระราชดำริที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะ 9 โครงการสำคัญอันเป็นประจักษ์พยานในการ ‘ครองแผ่นดินโดยธรรม’ เพื่อสร้าง ‘ประโยชน์’ และ ‘ความสุข’ ให้แก่ ‘มหาชนชาวสยาม’ นำเสนอด้วยภาพกราฟิกบนจอแอลอีดีขนาด 6 เมตร เป็นภาพกราฟิกจากภูเขาถึงทะเล และภาพแสตมป์ที่บันทึกโครงการอันทรงคุณค่าจากการทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร เช่น แสตมป์โครงการฝนหลวง แสตมป์โครงการชั่งหัวมัน แสตมป์โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น

 

 

 

โซนที่ 5: 3 คำสอน ศาสตร์พระราชา

     อัญเชิญแนวพระราชดำริในการพัฒนางานด้านต่างๆ อันนำมาสู่บทสรุปของนิทรรศการ อาทิ 3 คำสอนของพ่อ คือ ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ อันเป็นหลักการที่ผู้ชมจะสามารถน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การงาน เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริ ‘ตามรอยพ่อ’ ห้องนิทรรศการนี้จัดแสดงแสตมป์ที่เกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้สอดคล้องกับ ‘หลักคำสอนของศาสตร์พระราชา’

 

 

     ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับโปสการ์ดและบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรรัชกาลที่ 9 เป็นที่ระลึก ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-19.00 น. ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ www.thailandpost.co.th

 

Photo: ไปรษณีย์ไทย

FYI

     โปสการ์ดที่ระลึกจากไปรษณียากรมีทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่

     1. แสตมป์ที่ระลึกชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชนิดราคาดวงละ 5 สตางค์

     2. แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 สยาม (ชุด 1) ชนิดราคาดวงละ 5 สตางค์

     3. แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 สยาม (ชุด 2) ชนิดราคาดวงละ 5 บาท

     4. แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 สยาม (ชุด 3) ชนิดราคาดวงละ 40 บาท

     5. แสตมป์ทั่วไปชุดพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 แบบพระพักตร์ตรง (ชุด 4) ชนิดราคาดวงละ 20 บาท

     พร้อมกันนี้ยังได้อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระองค์พระราชทานแก่ประชาชนไทยในโอกาสต่างๆ มาจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ดที่ระลึก โดยทั้งหมดทำการจัดพิมพ์ขึ้นในจำนวนจำกัดสำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการแสตมป์ของพ่อฯ เท่านั้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising