×

Night at the Temples ชวนเดินเล่นไหว้พระ 10 อารามอร่าม ประดับไฟค่ำคืนช่วงสิ้นปี

30.12.2023
  • LOADING...

หยุดยาวนี้ใครยังอยู่กรุงเทพฯ THE STANDARD LIFE อยากชวนคุณมาเดินเล่น ไหว้พระเพิ่มความสิริมงคล (ในตอนกลางวัน) แล้วชมไฟต่อในช่วงกลางคืน กับ 10 วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร ที่ปีนี้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันจัดงาน ‘อารามอร่าม 10 วัด’ มีการประดับไฟและเปิดให้เข้าชมยามค่ำคืน รวมไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครด้วย

 

ใครที่สนใจอยากไปเดินเล่น ชมไฟประดับ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2567 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. แล้วชมความวิจิตรงดงามของวิหารที่ประดับด้วยแสงไฟ รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น.

 

 

1. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

Location: ถนนเฟื่องนคร

Getting There: รถส่วนตัว หรือนั่ง MRT ลงสถานีสามร้อยยอด แล้วต่อรถไปอีก 5-10 นาที

Map:

 

 

 


 

 

2. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

 

Location: ถนนตรีมิตร ตลาดน้อย 

Getting There: รถส่วนตัว หรือนั่ง MRT ลงสถานีหัวลำโพง แล้วเดินหรือต่อรถ

Map: 

 

 

 


 

 

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

 

Location: ถนนสนามไชย 

Getting There: รถส่วนตัว หรือนั่ง MRT ลงสถานีสนามไชย แล้วเดินต่อราว 5 นาที

Map:

 

 

 


 

 

4. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 

Location: ถนนประชาธิปก ธนบุรี

Getting There: รถส่วนตัว หรือนั่งเรือจากยอดพิมานมาลงวัดกัลยาณมิตร แล้วเดินลัดริมคลองมาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Map:

 

 

 


 

 

5. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

 

Location: ถนนท่าพระจันทร์

Getting There: รถส่วนตัว หรือนั่ง MRT ลงสถานีสนามไชย แล้วต่อรถสาธารณะ หรือเดินต่อราว 10-15 นาที

Map:

 

 

 


 

 

6. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

 

Location: ถนนตีทอง 1, ถนนบำรุงเมือง

Getting There: รถส่วนตัว หรือนั่ง MRT ลงสถานีสามยอด แล้วเดินหรือต่อรถราว 5-10 นาที

Map:

 

 

 


 

 

7. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 

Location: ถนนวังเดิม บางกอกใหญ่

Getting There: รถส่วนตัว หรือนั่ง MRT ลงสถานีสนามไชย แล้วต่อเรือจากท่าเตียน มาลงท่าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

Map:

 

 

 


 

 

8. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

 

Location: ถนนศรีอยุธยา ดุสิต

Getting There: รถส่วนตัว หรือนั่ง BTS ลงสถานีพญาไท แล้วต่อรถสาธารณะราว 10-15 นาที

Map:

 

 

 


 

 

9. วัดราชนัดดารามวรวิหาร

 

Location: ถนนมหาไชย ใกล้กับป้อมมหากาฬ

Getting There: รถส่วนตัว หรือนั่ง MRT ลงสถานีสามยอด แล้วเดินหรือต่อรถสาธารณะต่อราว 10-15 นาที หรือนั่งเรือคลองแสนแสบมาลงท่าผ่านฟ้าลีลาศ แล้วเดินต่อ 5 นาที

Map:

 

 

 


 

 

10. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

 

Location: ตรอกวัดระฆัง

Getting There: รถส่วนตัว หรือนั่ง MRT ลงสถานีสนามไชย แล้วต่อเรือจากท่าเตียน มาลงท่าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือนั่งเรือข้ามฟากท่าพระจันทร์ มาลงท่าพรานนก แล้วเดินต่อราว 10 นาที

Map:

 

 

 

ภาพ: Shutterstock

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising