×

กรุงไทย แจ้งพนักงานในสำนักงานใหญ่ติดโควิด-19 รวม 9 ราย สั่งผู้เกี่ยวข้องกักตัว พร้อมเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อในอาคาร

10.04.2021
  • LOADING...
กรุงไทย แจ้งพนักงานในสำนักงานใหญ่ติดโควิด-19 รวม 9 ราย สั่งผู้เกี่ยวข้องกักตัว พร้อมเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อในอาคาร

ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า ธนาคารได้รับแจ้งข้อมูลว่าพนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทในเครือ พนักงาน Outsource และนักศึกษาฝึกงานที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานใหญ่นานาเหนือ อาคารสุขุมวิท อาคารสามย่านมิตรทาวน์ อาคารไสวบราวน์ 2 และอาคารสาขาท่าดินแดง ติดโควิด-19 รวมจำนวน 9 ราย ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ พนักงานธนาคารติดโควิด-19 จำนวน 5 ราย ดังนี้

 

  • รายที่ 1 ปฏิบัติงานที่ชั้น 26 อาคารสุขุมวิท มีประวัติไปร้านอาหารที่มีผู้ติดเชื้อ
  • รายที่ 2 ปฏิบัติงานที่ชั้น 10 อาคารนานาเหนือ บุคคลใกล้ชิดมีประวัติไปเที่ยวผับ
  • รายที่ 3 ปฏิบัติงานที่ชั้น 7 อาคารสุขุมวิท มีประวัติไปรับประทานอาหารที่ย่านทองหล่อ 
  • รายที่ 4 ปฏิบัติงานที่ชั้น 8 อาคารนานาเหนือ มีประวัติพบปะเพื่อนที่ไปสังสรรค์ในย่านทองหล่อ
  • รายที่ 5 ปฏิบัติงานที่ชั้น 25 อาคารสุขุมวิท เพื่อนที่อยู่ร่วมกันติดโควิด-19

 

พนักงานบริษัทในเครือ พนักงาน Outsource และนักศึกษาฝึกงานของธนาคารติดโควิด-19 จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

 

รายที่ 1 พนักงาน Outsource ปฏิบัติงานที่อาคารสุขุมวิทชั้น 3-4 และอาคารสามย่านมิตรทาวน์ มีประวัติไปสถานที่เดียวกันกับไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อจากย่านทองหล่อ

 

รายที่ 2 พนักงาน Outsource ปฏิบัติงานที่อาคารสุขุมวิทชั้น 3-4 และอาคารสามย่านมิตรทาวน์ มีประวัติรับประทานอาหารที่ย่านทองหล่อ  

 

รายที่ 3 พนักงาน บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) ปฏิบัติงานที่อาคารไสวบราวน์ 2 มีประวัติรับประทานอาหารที่ย่านทองหล่อ  

 

รายที่ 4 นักศึกษาฝึกงาน สาขาท่าดินแดง มีประวัติพบปะผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

ธนาคารจึงได้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้พนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และกักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้ว โดยธนาคารจะติดตามอาการของพนักงานอย่างใกล้ชิดต่อไป 2. แจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้ามาดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อ ณ อาคารสำนักงานใหญ่นานาเหนือ อาคารสุขุมวิท อาคารสามย่านมิตรทาวน์ อาคารไสวบราวน์ 2 และอาคารสาขาท่าดินแดง

 

ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories