×

จุรินทร์ แจกบ้านมั่นคง ตลอดแนวคลองลาดพร้าว ตั้งเป้าทั่วประเทศ 1.2 ล้านหลัง ภายใน 10 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
06.01.2020
  • LOADING...
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

วันนี้ (6 มกราคม) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และคณะ ลงตรวจเยี่ยมคลองลาดพร้าว เพื่อมอบบ้านมั่นคงในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ก่อสร้างเสร็จบางส่วนแล้ว ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการรุกรานลำน้ำสาธารณะ

 

จุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลจะทำบ้านมั่นคงจาก 120,000 หลังให้เป็น 1,200,000 หลังภายในระยะเวลา 10 ปี นี่คือเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลที่จะกระทำต่อไป สำหรับที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ริมคลองเปรมประชากร ริมคลองบางซื่อ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบ้านที่รัฐบาลได้มาช่วยดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้พี่น้องจัดการที่อยู่อาศัยตามวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อให้พี่น้องมีชุมชนที่มั่นคงแข็งแรง และมีความสุขต่อไป และอะไรที่รัฐบาลจะช่วยเหลือพี่น้องได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน อาชีพการงาน ช่วยพี่น้องให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รัฐบาลก็ยินดีที่จะเข้ามาสนับสนุน

 

จากนั้นจุรินทร์และคณะ ได้ลงเรือจากท่าเรือชุมชนชายคลองบางบัว เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จนถึงท่าเรือชุมชนวัดบางบัว เขตจตุจักร และมีพิธีมอบทะเบียนบ้านมั่นคงตลอดชุมชนริมคลองลาดพร้าว

 

สำหรับการตรวจเยี่ยมโครงการครั้งนี้ระยะทางที่ลงเรือตลอด 10 กิโลเมตร 15 ชุมชน ได้มีการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ และติดตามความคืบหน้าโครงการทั้งหมด รวมทั้งจะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคง หรือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งนายจุรินทร์ได้มอบนโยบายทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้ด้วย

 

รายงานระบุว่า พอช. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่สำหรับชุมชนริมคลอง ในปี 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ พอช. ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร จำนวน 74 ชุมชน 2 คลอง 11,004 ครัวเรือน ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) และต่อมาได้ปรับแผนให้ดำเนินการคลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อจำนวน 52 ชุมชน 7081 ครัวเรือนให้แล้วเสร็จในปี 2561 เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาคลองเปรมประชากรต่อไป สำหรับโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล ชวน หลีกภัย ต่อเนื่องกันมา 

 

ความคืบหน้าโครงการชุมชนริมคลอง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 สามารถดำเนินการได้ 35 ชุมชน 3,308 ครัวเรือน จากพื้นที่ทั้งหมดที่ดำเนินการได้ 5,029 ครัวเรือน และ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 สามารถตอกเสาเข็มเขื่อนได้ 30,839 ต้น (คิดเป็นร้อยละ 51.40 ของ 60,000 ต้น) งบประมาณเงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 50,000บาทต่อครัวเรือน งบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 360,000บาทต่อครัวเรือน เงินอุดหนุนสร้างบ้าน 25,000 บาทต่อครัวเรือน งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 72,000 บาทต่อครัวเรือน บริหารจัดการชุมชนละ 50,000-500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories