×

คณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาไว้ทุกข์ เป็น 13-29 ต.ค. ออกทุกข์ 30 ต.ค.

10.10.2017
  • LOADING...

      พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้

      1. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมขยายจากวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ รวมเวลา 15 วัน เป็นจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน

      2. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทำการของรัฐทั้งในและต่างประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน เป็นจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 รวม 17 วัน

      3. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เป็นออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

      4. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายถวายความอาลัยตามสถานที่ต่างๆ จากเดิมตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นคืนวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising