×

เศรษฐกิจฟื้นหนุน KTC กำไรครึ่งปี 3,641 ล้านบาท โต 9.9% ตั้งเป้ารุกเพิ่มสมาชิก คุมคุณภาพพอร์ตลูกหนี้และต้นทุนการเงินต่อเนื่อง

22.07.2022
  • LOADING...
KTC

KTC เผยงบการเงินรวมครึ่งปีแรก กำไรสุทธิ 3,641 ล้านบาท และกำไรสุทธิไตรมาส 2/65 อยู่ที่ 1,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2564 เท่ากับ 9.9% และ 12.7% ตามลำดับ มูลค่าพอร์ตสินเชื่อ 95,069 ล้านบาท โต 6.3% ปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรงวด 6 เดือน ขยายตัว 16.6% อยู่ที่ 109,782 ล้านบาท เดินหน้าควบการบริหารคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ และคุมต้นทุนการเงินให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม คาดหากสถานการณ์ดีต่อเนื่อง มูลค่าพอร์ตสินเชื่อรวมจะมากกว่า 1 แสนล้านบาท และกำไรปี 2565 จะสูงกว่าเดิม

 

ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ‘KTC’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การปลดล็อกโควิดเป็นโรคประจำถิ่น และการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ รวมถึงการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนดีกว่าคาดหมาย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น อีกทั้งสัญญาณของตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนก็ดีขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและ KTC กลับมาเติบโตเช่นกัน โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ KTC มีสัดส่วนลูกหนี้บัตรเครดิตเทียบกับอุตสาหกรรม 13.7% สัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเทียบกับอุตสาหกรรม 4.0% ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 15.3% (อุตสาหกรรมโต 18.5%) และมีส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ 11.8% โดยคาดว่าสิ้นปี 2565 อัตราเติบโตของปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอาจจะขยายตัวได้ถึง 15% จากที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเติบโตไว้ที่ 10%

 

อย่างไรก็ตาม KTC จะยังดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ในด้านต่างๆ ด้วยความไม่ประมาท และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะมุ่งเน้นการจัดหาสมาชิกและเพิ่มมูลค่าพอร์ตสินเชื่อทุกผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ด้วยการคัดสรรกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และบริบทที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้น และมีการตั้งสำรองเพิ่มตามพอร์ตลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น โดยจะบริหารจัดการต้นทุนการเงินและอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ด้วยประมาณการเป้าหมายกำไรปี 2565 ที่สูงกว่าเดิม และพอร์ตสินเชื่อรวมที่มูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านบาท

 

สำหรับผลการดำเนินงานของ KTC ในช่วงครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิครึ่งปีแรกและไตรมาส 2/65 เท่ากับ 3,641 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.9%) และ 1,894 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 12.7%) ตามลำดับ งบการเงินเฉพาะกิจการของ KTC มีกำไรสุทธิครึ่งปีแรกและไตรมาส 2/65 เท่ากับ 3,621 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.5%) และ 1,870 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 11.7%) ตามลำดับ ฐานสมาชิกรวม 3.3 ล้านบัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวม 95,069 ล้านบาท 

 

ด้านอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPL) อยู่ที่ 3.5% แบ่งเป็นพอร์ตสมาชิกบัตรเครดิต 2,525,367 บัตร เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บัตรเครดิตและดอกเบี้ยค้างรับรวม 61,426 ล้านบาท ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรครึ่งปีแรกเท่ากับ 109,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.6% (สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด ซึ่งครึ่งแรกของปี 2562 มีมูลค่า 100,282 ล้านบาท) NPL บัตรเครดิตอยู่ที่ 1.2% พอร์ตสมาชิกสินเชื่อบุคคล KTC 756,960 บัญชี เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลและดอกเบี้ยค้างรับรวม 30,460 ล้านบาท NPL สินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 2.8% และพอร์ตลูกหนี้ตามสัญญาเช่ามูลค่า 3,184 ล้านบาท ยอดสินเชื่อลูกหนี้ใหม่ (New Booking) ของสินเชื่อ ‘KTC พี่เบิ้ม’ และกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง (KTBL) สำหรับครึ่งแรกของปี 2565 มียอดรวม 525 ล้านบาท โดยที่ยอดลูกหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกเดือนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

 

“KTC ยังคงให้ความสำคัญในการรักษาคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ ทำให้การตัดหนี้สูญน้อยลง และบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายให้เกิดความสมดุล โดยรายได้รวมในไตรมาส 2/65 เท่ากับ 5,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.1% จากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้รวมครึ่งปี 2565 อยู่ที่ 11,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% สำหรับหนี้สูญได้รับคืนในไตรมาส 2 เท่ากับ 851 ล้านบาท และครึ่งปี 2565 อยู่ที่ 1,708 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาส 2/65 เท่ากับ 3,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% จากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและต้นทุนทางการเงินลดลง สำหรับค่าใช้จ่ายรวมครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่ 6,539 ล้านบาท ลดลง 1.1%” ระเฑียรกล่าว

 

ทั้งนี้ ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2565 KTC มีเงินกู้ยืมทั้งสิ้นเท่ากับ 55,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% เป็นโครงสร้างแหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวในสัดส่วน 34% ต่อ 66% โดยมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) จำนวน 26,249 ล้านบาท ต้นทุนการเงิน 2.4% และอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.2 เท่า ต่ำกว่าภาระผูกพันที่กำหนดไว้ที่ 10 เท่า

 

“KTC ยังคงดำเนินการแบ่งเบาภาระสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในทุกสถานะตามประกาศ ธปท. ฝนส2.ว.802/2564 คงเหลือจำนวน 2,182 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.39% ของพอร์ตลูกหนี้รวม” ระเฑียรกล่าว

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising