×

Kerry Express ยื่น IPO เตรียมติดนามสกุล ‘มหาชน’ ระบุปี 2562 มีรายได้ 1.9 หมื่นล้านบาท กำไร 1.3 พันล้านบาท

26.08.2020
  • LOADING...
Kerry Express IPO

Kerry Express กำลังจะติดนามสกุล ‘มหาชน’ อย่างเป็นทางการแล้ว เพราะล่าสุดได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 17.24% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 

“บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมธุรกิจและการบริการให้แข็งแกร่งมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ” อเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) กล่าว

 

จากข้อมูลของ Frost & Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทวิจัย ระบุว่า Kerry Express เป็นผู้นำการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนในประเทศไทยที่เติบโตรวดเร็วที่สุด เมื่อพิจารณาจากปริมาณพัสดุที่จัดส่งโดยเฉลี่ยต่อวัน โดยในปี 2557-2562 ปริมาณพัสดุรวมที่ Kerry Express ดำเนินการจัดส่งมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ 134.9% และยังเป็นผู้ให้บริการการเรียกเก็บเงินปลายทาง (Cash-on-Delivery) เป็นรายแรกและรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากมูลค่าธุรกรรม 

 

ขณะเดียวกัน Frost & Sullivan ยังคาดการณ์ว่าการค้าปลีกผ่านออนไลน์ในปี 2562-2567 จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ 17.3% ต่อปี จากการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วน

 

สำหรับ Kerry Express นั้นใช้โมเดลการกระจายพัสดุแบบ Hub-and-Spoke จากศูนย์คัดแยกไปยังศูนย์กระจายพัสดุย่อยเพื่อจัดส่งไปถึงจุดหมายปลายทาง และดำเนินธุรกิจแบบ Asset-Light ด้วยการเช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์คัดแยกพัสดุ รถรับส่งพัสดุ ฯลฯ จึงไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ  

 

Kerry Express นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยรายได้จากการขายและให้บริการเติบโตจาก 6,626 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 19,782 ล้านบาทในปี 2562 ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโตจาก 730 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,329 ล้านบาทในปี 2562 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 Kerry Express มีจุดให้บริการกว่า 15,000 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีศูนย์คัดแยกพัสดุขนาดใหญ่จำนวน 9 แห่ง ศูนย์กระจายพัสดุย่อยกว่า 1,200 แห่ง และรถจัดส่งพัสดุภายใต้การบริหารของ Kerry Express กว่า 25,000 คัน 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising