×

กสิกรไทย-SCB มองเพื่อนบ้าน CLMV ฟื้นตัวไม่เท่ากัน ชี้การค้าชายแดนต้องเชื่อมสิงคโปร์-จีน-เวียดนาม

19.02.2021
  • LOADING...
กสิกรไทย-SCB มองเพื่อนบ้าน CLMV ฟื้นตัวไม่เท่ากัน ชี้การค้าชายแดนต้องเชื่อมสิงคโปร์-จีน-เวียดนาม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การส่งออกของไทยมีการพึ่งพาการส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV และมาเลเซีย) เกินกว่า 50% ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จนทำให้ภาพรวมหดตัว 2.16% หรือมูลค่าเหลือ 766,314 ล้านบาท ซึ่งต้องยอมรับว่ายังลดลงตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ปี 2564 นี้ คาดว่าไทยยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการส่งออกชายแดนของไทยยังมีอุปสรรคจากข้อจำกัดด้านกำลังซื้อและจำนวนประชากรประเทศคู่ค้า เช่น ลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่เจอวิกฤตทางการเมือง 

 

ดังนั้น โอกาสของการส่งออกของไทยควรโฟกัสไปที่การส่งสินค้าผ่านแดนไปประเทศที่ 3 เช่น สิงคโปร์ จีน เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ซึ่งยังเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 2563 ที่ผ่านมาขยายตัว 6.4% และปีนี้คาดว่าจะเติบโต 8.5% โดยมีมูลค่าสูงถึง 345,191 ล้านบาท

 

โดยการค้าผ่านแดนประเทศที่ 3 ไทยยังมีจุดแข็ง ทั้งจากสินค้าไทยในปัจจุบันตอบโจทย์ประเทศกลุ่มนี้ เช่น สินค้าเทคโนโลยี IT ขั้นกลาง, ยางพารา, ผลไม้เมืองร้อน และผลิตภัณฑ์ยาง ขณะเดียวกัน กลุ่มประเทศดังกล่าวยังมีโอกาสขยายตัว ทั้งกำลังซื้อ จำนวนประชากร ฯลฯ

 

ขณะที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC SCB) มองว่า ปี 2564 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ CLMV ยังมีความแตกต่างกัน เช่น เมียนมา, ลาว, กัมพูชา ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน และมีความเสี่ยงสูงจากประสิทธิภาพการควบคุมโควิด-19 การฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยต้องติดตามขนาดและประสิทธิภาพของมาตรการภาครัฐที่ออกมาเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ หากดูในภาพรวม CLMV ยังต้องติดตามปัจจเสี่ยงในรายประเทศ ทั้งการเมืองในเมียนมา ข้อตกลงการค้าเสรีจีน-กัมพูชา ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศกัมพูชาทยอยฟื้นตัวขึ่น ส่วนลาวยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ จากข้อจำกัดทางการคลังในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

 

อย่างไรก็ตาม มองว่าเศรษฐกิจเวียดนามยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดย EIC คาดว่าจะเติบโตราว 7.0% ในปี 2564 ต่อเนื่องจากปี 2563 ที่แม้เจอวิกฤตโควิด-19 แต่ยังเติบโต 2.9% ซึ่งเติบโตจากการส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ปีนี้ยังมีความเสี่ยงว่าสหรัฐฯ อาจขึ้นบัญชีเวียดนามเป็นประเทศผู้บิดเบือนค่าเงินที่อาจกระทบการส่งออก

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories