×
412772

คำนูณ เสนอแนวคิด 2 ปฏิเสธ 3 ไม่ 1 ต้อง หาทางออกจากการเมืองในปัจจุบัน

โดย THE STANDARD TEAM
26.10.2020
  • LOADING...
คำนูณ เสนอแนวคิด 2 ปฏิเสธ 3 ไม่ 1 ต้อง หาทางออกจากการเมืองในปัจจุบัน

วันนี้ (26 ตุลาคม) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เสนอทางออกประเทศท่ามกลางสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่าเห็นด้วยกับการถอยของรัฐบาลคือ การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และการเป็นผู้ริเริ่มในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อขอเปิดรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 165 และการสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะความคิดเห็นในการจัดทำประชามติ จะมี 1 คำถามหรือมากกว่านั้นได้ แต่ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 166 จึงเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาควรแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีในการร่วมอภิปรายในครั้งนี้ด้วย 

 

ทั้งนี้จากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา จึงขอเพิ่มเติมแถลงการณ์ดังกล่าวเป็น 2 ปฏิเสธ 3 ไม่ และ 1 ต้อง ดังนี้

 

  • 2 ปฏิเสธ คือ 1. ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ 2. ปฏิเสธความคิดของทั้งสองขั้วสองด้าน 
  • 3 ไม่ คือ 1. ไม่เหมารวมคนที่คิดต่างเป็นฝ่ายตรงกันข้าม 2. ไม่บีบให้ทุกคนต้องแสดงจุดยืนว่าคิดเหมือนกับเรา 3. ไม่ไล่คนที่คิดต่างจากเราออกไปกองตรงสุดขั้วด้านล่าง  
  • 1 ต้อง คือ ต้องเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories