×

ญี่ปุ่นอาจเตรียมลาออกจากคณะกรรมการล่าวาฬระหว่างประเทศ เพื่อกลับไปล่าวาฬเพื่อการค้าอีกครั้ง

21.12.2018
  • LOADING...

สำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักอย่าง NHK และ Kyodo เผยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะเตรียมพิจารณายื่นเรื่องลาออกจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการล่าวาฬระหว่างประเทศ (IWC) และเริ่มกลับไปเริ่มต้นฤดูกาลล่าวาฬเพื่อการค้าอีกครั้ง หลังจากการกระทำดังกล่าวถูกแบนจาก IWC นับตั้งแต่ปี 1986 เป็นต้นมา เนื่องจากทำให้วาฬบางชนิดเข้าใกล้สถานะใกล้สูญพันธ์ุ

 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นจะเริ่มต้นฤดูล่าวาฬโดยให้เหตุผลว่า เป็นการล่าเพื่อศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นข้อยกเว้นที่ทางคณะกรรมการ IWC เปิดช่องทางให้สามารถกระทำได้ ซึ่งอาจจะมีการจำกัดโควตาเพื่อรักษาสมดุลและจำนวนประชากรวาฬในแถบมหาสมุทรต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศแผนการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ สำนักข่าว Kyodo ระบุว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอาจออกมาแสดงท่าทีในช่วงสัปดาห์หน้า

 

หากญี่ปุ่นยื่นเรื่องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก IWC ภายในสิ้นปีนี้ กระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาราว 6 เดือน ก่อนที่จะพ้นสถานะในวันที่ 30 มิถุนายน 2019 ถึงกระนั้นญี่ปุ่นก็ยังมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเลภายใต้สหประชาชาติ โดยกำหนดให้ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วาฬ ผ่านการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศองค์กรใดองค์หนึ่งที่จัดการดูแลในประเด็นนี้

 

มีความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นอาจจะจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเอง พร้อมทั้งเชิญประเทศอื่นๆ เข้าร่วม หรืออาจจะเข้าร่วม North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) ที่มีนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์ และหมู่เกาะฟาโรห์เป็นสมาชิก ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมการล่าวาฬทั้งสิ้น

 

การล่าและกินเนื้อวาฬถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่มีมายาวนานหลายร้อยปีเช่นกัน แต่การบริโภคเนื้อวาฬเริ่มเป็นที่นิยมหลังกลายเป็นเนื้อสัตว์หลักในการประกอบอาหารช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่จะค่อยๆ ลดความนิยมลง ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากกระแสต่อต้านของกลุ่มนักอนุรักษ์และพิทักษ์สิทธิสัตว์

 

คำประกาศฟลอเรียโนโปลิศ จากที่ประชุม IWC ที่เมืองฟลอเรียโนโปลิศ ของบราซิลเมื่อ 13 กันยายน 2018 ได้ปัดตกข้อเสนอการกลับมาล่าวาฬเพื่อการค้าของญี่ปุ่น โดยจะจำกัดโควตาให้สามารถล่าวาฬที่มีจำนวนประชากรมากได้ ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นอาจกำลังทบทวนการยื่นเรื่องลาออกจากองค์กรนี้ ซึ่งในแต่ละปีญี่ปุ่นจะล่าวาฬราว 200-1,200 ตัว

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising