×

สถานทูตไทยอัปเดตมาตรการใหม่ พร้อมคำแนะนำก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น

05.10.2022
  • LOADING...
เดินทางเข้าญี่ปุ่น

วานนี้ (4 ตุลาคม) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อัปเดตมาตรการใหม่ หลังได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นว่า ทางการญี่ปุ่นได้ปรับมาตรการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดังนี้

 

  1. ‘ยกเลิก’ การกรอกในระบบ Entrants, Returnees Follow-up System (ERFS) ซึ่งเดิมหน่วยงานผู้รับในญี่ปุ่นจะต้องเป็นผู้กรอกให้ในกรณีชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น รวมทั้ง ‘ยกเลิก’ ข้อกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นระยะสั้นต้องจัดกำหนดการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น 

 

  1. ‘กลับมาใช้’ แนวทางการเดินทางเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราตามมาตรการเดิมที่เคยมีอยู่ (Visa Exemption Arrangements) ซึ่งก่อนสถานการณ์โควิด-19 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเคยได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจลงตรา สำหรับการเดินทางเพื่อพำนักระยะสั้น 15 วัน

 

  1. ผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่น ‘ไม่ต้อง’ ตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น หากแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนตามบัญชีการใช้ในกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) ครบ 3 เข็ม หรือผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น ทั้งนี้ ยกเว้นแนวปฏิบัติดังกล่าวในกรณีที่ผู้เดินทางมีอาการบ่งชี้ว่าอาจติดโควิด-19

 

  1. ‘ยกเลิก’ การกำหนดจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น 50,000 คนต่อวัน

 

  1. เปิดให้เที่ยวบินและเรือขนส่งระหว่างประเทศสามารถกลับมาดำเนินการที่ท่าอากาศยานและท่าเรือของญี่ปุ่นได้เช่นเคย หากท่าอากาศยานและท่าเรือดังกล่าวมีความพร้อมแล้ว 

 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

 

นอกจากนี้สถานทูตยังได้จัดทำข้อมูลแนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การเก็บหนังสือเดินทางและถ่ายสำเนาอย่างน้อย 1 ชุดหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ควรทำประกันการเดินทาง เพื่อลดภาระทางการเงินหากเกิดอุบัติเหตุ ไม่รับฝากสิ่งผิดกฎหมาย การไม่นำยาและสมุนไพรบางชนิด รวมทั้งกัญชาและกัญชงเข้ามาญี่ปุ่น การไม่ขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาต 

 

รวมถึงไม่อยู่ในญี่ปุ่นนานเกินกว่าที่ทางการญี่ปุ่นอนุญาต (Overstay) ซึ่งถือว่าทำผิดกฎหมายการเข้าเมืองญี่ปุ่น โดยหากอยู่เกินกว่า 15 วันกรณีเข้ามาเที่ยวญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอวีซ่า จะต้องมอบตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ญี่ปุ่น เพื่อรอการเนรเทศกลับประเทศไทย

 

ในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ Hotline +8190 4435 7812

 

แฟ้มภาพ: Chanchai Duangdoosan / Shutterstock

อ้างอิง: 

  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – 在東京タイ王国大使館 (@rtejapan)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising