×

ผลสำรวจเผย ชาวญี่ปุ่น 1 ใน 11 คนยอมรับว่าตนเองเป็น LGBTQ การรับรู้ต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมเพิ่มมากขึ้น

14.01.2019
  • LOADING...

ผลสำรวจความคิดเห็นของพลเมืองญี่ปุ่นต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศในสังคม ที่จัดทำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโฆษณาอย่าง Dentsu Inc. พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในสังคมญี่ปุ่นมีเพิ่มมากขึ้นราว 1.3% เมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนหน้าเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา โดย 2 ใน 3 ของผู้แสดงความคิดเห็นรู้ว่า LGBTQ คืออะไร

 

จากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์กว่า 60,000 คนที่มีอายุ 20-59 ปี เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา 8.9% นิยามตัวเองว่าเป็นกลุ่ม LGBTQ หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในขณะที่ 65.1% ของ LGBTQ ที่ตอบแบบสอบถามนี้ เผยว่า ตนยังไม่ได้เปิดเผยรสนิยมทางเพศของตน เนื่องจากสังคมญี่ปุ่นยังเป็นสังคมที่ค่อนข้างปิด การเปิดตัวว่าตนเองเป็น LGBTQ ยังคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

 

อีกทั้งการสมรสของเพศเดียวกันในญี่ปุ่นยังไม่มีกฎหมายใดรองรับ แม้บางพื้นที่จะรับรองสถานะและสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันเทียบเท่ากับคู่รักชายหญิง แต่การสมรสอย่างถูกกฎหมายก็ยังคงถูกสงวนไว้ให้กับคู่รักต่างเพศเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม 78.4% ระบุว่า พวกเขายอมรับและมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ในขณะที่ 72.1% ต้องการให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกกฎหมายปกป้องและรับรองสิทธิของกลุ่ม LGBTQ ในสังคมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้เพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่แค่รู้ว่า LGBTQ คืออะไร แต่ผลักดันการยอมรับความแตกต่างหลากหลายร่วมกัน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising