×

ญี่ปุ่นเริ่มใช้แล้ว กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสาธารณะ ส่วนร้านอาหาร-ร้านค้า เริ่มใช้เมษายน 2020

โดย THE STANDARD TEAM
01.07.2019
  • LOADING...
Japan bans indoor smoking at public venues

กฎหมายญี่ปุ่นฉบับใหม่ว่าด้วยการห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารตามสถานที่สาธารณะ มีผลบังคับใช้แล้วในวันนี้ (1 ก.ค.) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของควันบุหรี่มือสอง

 

กฎหมายส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพอันเป็นผลสืบเนื่องจากควันบุหรี่มือสอง

 

พื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายดังกล่าวประกอบด้วย โรงเรียน โรงพยาบาล และสำนักงานของรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยกฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานเหล่านี้กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่กลางแจ้งและติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร

 

ผู้ดูแลหน่วยงานเหล่านี้อาจต้องเสียค่าปรับสูงถึง 500,000 เยน (ราว 141,000 บาท) หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่อย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ประชาชนจะถูกปรับสูงสุดถึง 300,000 เยน (ราว 84,000 บาท) หากสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบและเพิกเฉยต่อคำเตือนจากผู้ดูแลสถานที่

 

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020 เป็นต้นไป ญี่ปุ่นจะห้ามสูบบุหรี่ภายในร้านอาหารและร้านค้าเช่นกัน

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง: สำนักข่าวซินหัว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories