×

จะนะคุมเข้ม-คัดค้าน พร้อมเปิดเวทีฟังความเห็นสร้างนิคม พรุ่งนี้

10.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (10 กรกฎาคม) บรรยากาศที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ก่อนการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันพรุ่งนี้ (11 กรกฎาคม) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นเจ้าภาพ 

 

โดยบรรยากาศในพื้นที่อำเภอจะนะวันนี้มีการตั้งด่านคุมเข้มตามจุดต่างๆ จัดเตรียมสถานที่เวทีรับฟังความเห็น โดยมีพื้นที่ที่เป็นเวทีการเปิดรับฟังความคิดเห็น 2 จุด คือ โรงเรียนจะนะวิทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมือที่ 3 ก่อเหตุแทรกซ้อน ส่วนบริเวณตลาดจะนะก็มีฝ่ายที่คัดค้านโครงการดังกล่าวใช้รถแห่จำนวนหลายคันชูป้ายปราศัยคัดค้าน และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้ดำเนินโครงการ

 

เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเคยมีกำหนดมาแล้วเมื่อช่วงวันที่ 14-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านั้น ไครียะห์ ระหมันยะ พร้อมชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะ ได้ยื่นหนังสือต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ก่อนที่ ศอ.บต. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เลื่อนเวทีการรับฟังความเห็นออกไปก่อน โดยในครั้งนั้นให้เหตุผลว่า อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอยู่ในช่วงการถือศีลอดของชาวมุสลิม กระทั่งได้มีกำหนดจัดอีกครั้งในวันที่ 11 กรกฎาคม

 

หลังจากที่ ศอ.บต. ได้กำหนดจัดเวทีรับฟังความเห็น เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่อไป ไครียะห์ ระหมันยะ ผู้ที่เรียกตัวเองว่า ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล องค์การสหประชาชาติ หรือแม้แต่ EU เพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าว เนื่องจากไครียะห์และชาวบ้านบางส่วนมองว่า นี่คือการพัฒนาที่ไม่ได้ถามพวกเขา ไม่ได้ถามคนในพื้นที่ เป็นการพัฒนาที่อาจทำลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

 

สำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. แจ้งว่า จะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบลที่จะมีการพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการดังกล่าว คือ ตำบลตลิ่งชัน ตำบลนาทับ และตำบลสะกอม ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นๆ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเวที โดยการเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นที่จัดขึ้นนั้นได้มีการลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว โดยมีทั้งแบบลงพื้นที่สำรวจตามบ้าน การลงทะเบียนออนไลน์ และตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเวทีที่โรงเรียนจะนะวิทยารองรับเบื้องต้น 900 คน

 

ในส่วนของพื้นที่อำเภอจะนะเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสงขลา และเป็นหนึ่งในอำเภอที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ตำบล มีพื้นที่ติดชายหาดในหลายตำบล อาชีพหลักของพื้นที่ที่ติดชายหาดคือ ทำประมง การพัฒนาพื้นที่จะนะให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางส่วนมองว่า นี่คือการพัฒนายกระดับคนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ทว่า บางส่วนมองว่า นี่คือการทำลายธรรมชาติ ทำลายทรัพยากร และทำลายวิถีชีวิตที่พวกเขาเป็นอยู่มาแต่อดีต

 

 

ภาพ: ตูแวดานียา มือรีงิง

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories