×

สั่ง ‘มวลชน กอ.รมน.’ เร่งสร้างความเข้าใจประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

โดย THE STANDARD TEAM
13.05.2021
  • LOADING...
วัคซีนป้องกันโควิด-19

วันนี้ (13 พฤษภาคม) พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงอีกหลายจังหวัดในประเทศขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังพบผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงรีบดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุด ร่วมกับมาตรการต่างๆ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในประเทศ 

 

ปัจจุบันประชาชนมีความกังวลถึงความปลอดภัยและอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. จึงได้มอบหมายให้ กอ.รมน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ได้ใช้ช่องทาง กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.จังหวัด และมวลชน กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 

ซึ่งจากตัวอย่างของประเทศต่างๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีน พบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดลงตามลำดับ อย่างไรก็ตามวัคซีนที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนแล้วถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญคือป้องกันความรุนแรงและการเสียชีวิตได้เป็นส่วนใหญ่

 

สำหรับแนวทางต่อการปฏิบัติในการรับวัคซีนโควิด-19 มี 3 ช่องทาง ดังนี้ 

 

1. กลุ่มที่มีการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ LINE Official หมอพร้อม เพื่อจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 1422 และ 0 2792 2333

 

2. การขอเข้ารับวัคซีนเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ เช่น โรงงานหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่

 

3. เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องนัดหมาย (Walk in) โดยใช้บัตรประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

กอ.รมน. จึงขอให้พี่น้องประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพื่อขับเคลื่อนพาสังคมไทยออกจากวิกฤตโควิด-19 ตามที่นายกรัฐมนตรีที่ได้เสนอให้การฉีดวัคซีนเป็น ‘วาระแห่งชาติ’ ที่ต้องดำเนินการอย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา การกระจาย ไปจนถึงการฉีด เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย (จำนวนการเข้าถึงวัคซีน 70% ของแต่ละพื้นที่) 

 

ฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามารับการฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุด โดยวัคซีนจะเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยลดอาการความรุนแรงและการเสียชีวิตลงได้ 

 

อีกทั้งยังคงใช้มาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้าน 

 

สำหรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศขอให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อและกักตัวตามระบบ และอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม (Fake News) ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูล เพื่อลดความตื่นตระหนกและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising