×

ลาลีกาจับมือหอการค้าไทย จัดหลักสูตรบริหารจัดการอุตสาหกรรมกีฬา

22.11.2019
  • LOADING...

หลังจากที่อุตสาหกรรมกีฬาทั่วโลกเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรทางการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจและการตลาดภายนอกสนามแข่งขันที่มีมากขึ้นตามลำดับ

 

ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ISM-UTCC) ร่วมมือกับลาลีกา ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดเปิดหลักสูตรการจัดการด้านกีฬาพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา

 

โดยการเซ็นสัญญาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อปิดช่องว่างความขาดแคลนมืออาชีพด้านธุรกิจกีฬา ซึ่งสวนทางกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจกีฬาในประเทศไทย โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับภูมิภาค สำหรับนักศึกษาและมืออาชีพในอุตสาหกรรมกีฬา

 

โดยหลักสูตรการตลาดการกีฬาจะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการด้านการตลาดและการสนับสนุนทางการตลาด ที่ผู้เชี่ยวชาญและบริษัทด้านการกีฬามืออาชีพใช้เพื่อทำการตลาดแบรนด์ผ่านกีฬา นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อสายกีฬา ในฐานะเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด รวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสื่อและกีฬา ความรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างสื่อแบบดั้งเดิม และช่องทางสื่อแบบใหม่สำหรับการตลาดการกีฬา และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

 

ผู้เรียนยังจะได้ทราบถึงเนื้อหาในเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาภาพและเสียง ช่องทางเข้าถึง รวมถึงเนื้อหาและรูปแบบ นอกจากนี้ยังจะได้ค้นพบโมเดลเฉพาะในการขยายสู่นานาชาติที่เป็นกลยุทธ์ของลาลีกาในการครองตลาดด้านธุรกิจและสังคม รวมถึงศึกษาค้นคว้าธรรมชาติของโลกกีฬา บทบาทความสำคัญด้านกีฬา และผลกระทบต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้จะทราบถึงความเข้าใจในองค์กร โครงสร้างการกำกับดูแลด้านกีฬานานาชาติ และยังเจาะลึกถึงประเด็นต่างๆ เช่น การกีฬาในเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น ผ่านกรณีศึกษาเชิงโต้ตอบ ผู้เข้าร่วมยังจะได้รับความรู้ในเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้การตลาดการกีฬา

 

ผู้อำนวยการคณะบริหารธุรกิจลาลีกา โฮเซ โมยา กล่าวถึงข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่า

 

“นับเป็นความตื่นเต้นของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ความเชี่ยวชาญของลาลีกามาสู่ประเทศไทยและเอเชีย ข้อตกลงนี้เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของลาลีกาที่จะเป็นมืออาชีพในด้านกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับสโลแกนของลาลีกาที่ว่า ‘It’s not football, it’s LaLiga’ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เราอยู่ในแถวหน้าของทุกลีก ไม่ใช่แค่ในด้านกีฬา แต่ในเชิงมาตรฐานการศึกษาด้วย

 

“ภาคการจัดการธุรกิจด้านกีฬาได้รับความนิยมทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเปิดโอกาสมากมายให้ทุกภาคส่วนของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจกีฬา ความร่วมมือนี้จะส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาด้านการจัดการกีฬาที่มีคุณภาพ”

 

สำหรับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะบริหารธุรกิจ ลาลีกา (หน่วยงานการศึกษาของลาลีกา) จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการด้านกีฬา สำหรับบุคลากรของสโมสรกีฬาในภูมิภาคอาเซียน โดยจะเริ่มเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นด้านการตลาดการกีฬา วันที่ 23-26 มีนาคม 2563 และต่อยอดพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมต่างๆ สำหรับนักบริหารระดับกลางและระดับสูงในอนาคต

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories