×

แบงก์ชาติรายงานธุรกิจประกันภัยแข็งแกร่ง ย้ำดอกเบี้ยขึ้นไม่กระทบ AIA – วิริยะยังครองแชมป์

14.01.2019
  • LOADING...

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย 2561 อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยระบุว่า ธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยมีความมั่นคงและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเบี้ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันภัยไตรมาสที่ 3/2561 ขยายตัว 2.59% จากช่วงเดียวกันของปี 2560 ธุรกิจประกันชีวิตขยายตัว 1.35% และธุรกิจประกันวินาศภัยขยายตัว 5.98% โดยทั้งสองกลุ่มมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว

 

ธุรกิจประกันชีวิตมีมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 3.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไทยรวม 70% ของสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด และเพิ่มมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ ทำให้สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น 8% ของสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด แม้สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นตราสารหนี้ แต่ด้วยลักษณะเฉพาะของธุรกิจซึ่งมีหนี้สินจากสัญญาประกันชีวิตที่มีอายุครบกำหนดยาวกว่าสินทรัพย์ลงทุนอื่น จึงทำให้ธุรกิจประกันชีวิตจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญหากดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนมูลค่ารวม 3.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.86% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนไทย เงินฝากสถาบันการเงินและตราสารทุนในสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2560

 

สำนักข่าว THE STANDARD ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของ คปภ. พบว่า ช่วง 3 ไตรมาส (ม.ค. – ก.ย.) ของปี 2561 บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงที่สุด ได้แก่ AIA (8 หมื่นล้านบาท) รองลงมา ได้เแก่ เมืองไทยประกันชีวิต (6.9 หมื่นล้านบาท) ไทยประกันชีวิต (6.16 หมื่นล้านบาท) กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต (4.2 หมื่นล้านบาท) และไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (3.95 หมื่นล้านบาท) ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงที่สุด ได้แก่ วิริยะประกันภัย (2.81 หมื่นล้านบาท) ทิพยประกันภัย (1.2 หมื่นล้านบาท) กรุงเทพประกันภัย (1.2 หมื่นล้านบาท) เมืองไทยประกันภัย (9.1 พันล้านบาท) และสินมั่นคงประกันภัย (7.77 พันล้านบาท)

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising