×

สำรวจเงินเฟ้อและดอกเบี้ยทั่วโลก ตัวเลขของไทยต่ำเป็นอันดับต้นๆ สัญญาณเตือนเศรษฐกิจซบเซา

06.11.2023
  • LOADING...
เงินเฟ้อ

สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงสูง ขณะที่เงินเฟ้อบางประเทศยังมีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละประเทศต่างเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจแตกต่างกันออกไป สำหรับไทยทั้งเงินเฟ้อที่ต่ำและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงสุดในรอบ 10 ปีอาจส่งสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับเศรษฐกิจที่ซบเซา

 

ข้อมูลจาก Charlie Bilello บนแพลตฟอร์ม X (Twitter) เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 ซึ่งปรากฏดังนี้

 

ทั้งนี้ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มองว่า ความเสี่ยงหนึ่งของไทยคือตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดที่เคยเกินดุล ปัจจุบันเริ่มมีสัญญาณของการขาดดุล ทำให้ตัวช่วยรองรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจลดลง รวมถึงความเสี่ยงที่ไทยอาจถูกบังคับให้ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าใกล้ตัวเลขของสหรัฐฯ มากขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังคงลอยอยู่ในระดับสูง เพราะฉะนั้นไทยควรเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและหาเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ๆ เข้ามาเสริม

 

เงินเฟ้อ

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising