×

ปิดชั่วคราว ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถึง 12 เมษายน

โดย THE STANDARD TEAM
23.03.2020
  • LOADING...

สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) เพื่อจำกัดการชุมนุมของประชาชน อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกำหนด 30 สถานที่ ซึ่งรวมถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เป็นระยะเวลา 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 ยกเว้นพื้นที่ให้บริการด้านอาหารและยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ทางบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จึงขอประกาศปิดให้บริการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 ตามคำสั่งของจังหวัดนนทบุรี โดยยินดีปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงวางมาตรการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยืนยันถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาโดยตลอด

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising