×
406602

กรรมการสิทธิฯ ห่วงชุมนุม 14 ต.ค. นี้ ขอทุกฝ่ายตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน

โดย THE STANDARD TEAM
12.10.2020
  • LOADING...
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

วันนี้ (12 ตุลาคม) ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่าหลายเดือนที่ผ่านมาได้มีการชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชน เพื่อเสนอข้อเรียกร้องทางการเมือง การปฏิรูปการศึกษา และการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายประเด็นที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องดังกล่าว อีกทั้งจะมีการนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่อาจนำไปสู่การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารอันเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังที่เคยปรากฏมา และอาจเพิ่มความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้

 

“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์กรณีการชุมนุมทางการเมือง และส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่สังเกตการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในมิติที่จะกระทบต่อสิทธิมนุษยชน อีกทั้งคณะกรรมการฯ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการชุมนุม ตลอดทั้งผู้ชุมนุม นิสิตนักศึกษา ประชาชนทุกฝ่าย และสื่อมวลชน ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน แนวทางปฏิบัติสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบและสันติ” ประกายรัตน์กล่าว

 

ประกายรัตน์กล่าวด้วยว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ คณะกรรมการฯ ขอย้ำให้ทุกฝ่ายพึงตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและจริงใจ ขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์หรือความเห็นที่แตกต่างกัน และควรนำบทเรียนจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในอดีตมาพิจารณาร่วมกันเพื่อหาทางออกภายใต้หลักการ ‘แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง’ ตามแนวทางสันติวิธีและความรับผิดชอบต่อสังคมอันสอดคล้องกับวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย 

 

นอกจากนี้หากบุคคลใดได้รับความเสียหายหรือพบเห็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขอให้แจ้งหรือร้องเรียนต่อ กสม. ทางโทรศัพท์สายด่วน 1377 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีเมล [email protected] หรือร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ สำนักงาน กสม. ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories