×

งาน 85 ล้านตำแหน่งที่ทำโดยมนุษย์จะหายไปในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมี ‘ระบบอัตโนมัติ’ เข้ามาทดแทน

21.10.2020
  • LOADING...
งที่ทำโดยมนุษย์จะหายไป โดยมี ‘ระบบอัตโนมัติ’ เข้ามาทดแทน

รายงานที่เผยแพร่โดย World Economic Forum ฉบับใหม่ได้ออกมาเตือนว่า ภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคโควิด-19 กำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่อาจแทนที่งาน 85 ล้านตำแหน่งภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยกว่า 2 ใน 5 ของบริษัทขนาดใหญ่ที่ถูกสำรวจ มีแผนจะลดพนักงานลงเนื่องจากการผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

 

การระบาดได้ก่อให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ การเดินทาง การท่องเที่ยว การบริการ และค้าปลีก ซึ่งธนาคารโลกเตือนว่าการระบาดใหญ่อาจเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ และผลักดันให้ผู้คนมากถึง 115 ล้านคนเข้าสู่ความยากจนในปีนี้

 

ขณะเดียวกันการระบาดได้เร่งให้ธุรกิจนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค จึงก่อให้เกิดความต้องการด้านคลาวด์คอมพิวติ้งและบริการอีคอมเมิร์ซ ขณะเดียวกันก็บีบบริษัทที่ไม่สามารถให้บริการลูกค้าทางออนไลน์ได้ ส่วนพนักงานที่ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เนื่องจากงานของพวกเขาต้องการการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว หรือมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จำกัด ก็ทำให้เสียเปรียบอย่างมากเช่นกัน

 

ตามรายงานของ World Economic Forum ระบุว่า ภายในปี 2025 งานที่ถูกทำโดยมนุษย์จะถูกทดแทนด้วย ‘ระบบอัตโนมัติ’ มากถึง 85 ล้านตำแหน่ง โดยงานที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้นคือ ผู้ช่วยธุรการ และคนทำบัญชี ขณะเดียวกันงานที่จะมีความต้องการมากขึ้นคือ ผู้ที่อยู่ใน Green Economy, ผู้ที่จัดการข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบคลาวด์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

นอกจากนี้ 94% ของธุรกิจที่สำรวจคาดว่าพนักงานจะได้รับทักษะใหม่ๆ ในงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 65% ในปี 2018 

 

การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ยังคงเป็นหนึ่งในทักษะชั้นยอดที่บริษัทขนาดใหญ่ของโลกมองว่ามีความสำคัญเพิ่มขึ้นในช่วงห้าปีข้างหน้า ขณะเดียวกันทักษะใหม่ๆ ที่บริษัทต่างๆ คาดหวังว่าพนักงานจะมีเพิ่มมากขึ้นหลังเกิดการระบาดคือ ความอดทนต่อความเครียด ความยืดหยุ่น และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้

 

บริษัทต่างๆ ลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานที่มีอยู่มากขึ้น รายงานระบุว่า พนักงานครึ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งของตัวเองจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่ระบบอัตโนมัติมีเพิ่มมากขึ้น

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories