×

อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ‘ทวงถามกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน ลดงบความมั่นคง เพิ่มงบการพัฒนา’

โดย THE STANDARD TEAM
19.10.2019
  • LOADING...
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (19 ตุลาคม 2562)
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories