×

รัฐบาลเตรียมดันโครงการ ‘ปุ๋ยคนละครึ่ง’ เข้า ครม. ช่วยออกครึ่งหนึ่ง ดำเนินการผ่านแอป ธ.ก.ส.

โดย THE STANDARD TEAM
23.06.2024
 • LOADING...
ปุ๋ยคนละครึ่ง

วันนี้ (23 มิถุนายน) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกร 

 

โดยจะสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 29,994.3445 ล้านบาท โดยที่ประชุมมอบหมายให้กรมการข้าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการทำเกษตรให้กับเกษตรกร

 

คารมกล่าวว่า ปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตาม พ.ร.บ.ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ซึ่งต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยสำหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจำนวน 13 รายการ ได้แก่ 

 

 1. ปุ๋ยสูตร 25-7-14 
 2. ปุ๋ยสูตร 20-8-20 
 3. ปุ๋ยสูตร 20-10-12 
 4. ปุ๋ยสูตร 30-3-3 
 5. ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 
 6. ปุ๋ยสูตร 18-12-6 
 7. ปุ๋ยสูตร 16-8-8 
 8. ปุ๋ยสูตร 16-12-8 
 9. ปุ๋ยสูตร 16-16-8 
 10. ปุ๋ยสูตร 16-20-0 
 11. ปุ๋ยสูตร 20-20-0 
 12. ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ 
 13. ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

 

และเกษตรกรขอให้เพิ่มอีก 3 สูตร ได้แก่ 

 

 1. ปุ๋ยสูตร 16-16-16 
 2. ปุ๋ยสูตร 15-15-15
 3. ปุ๋ยสูตร 13-13-24

 

“โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง รัฐบาลจะช่วยครึ่งหนึ่งและชาวนาจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ใช้งานได้ง่ายและทั่วถึง แต่จะไม่จ่ายเป็นเงินสด ให้ซื้อผ่านแอป ธ.ก.ส. โดยจะเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ค้าปุ๋ย และทุกบริษัท มาเข้าร่วมในราคาเดียวกันหมด เพื่อแก้ปัญหาชาวนาซื้อปุ๋ยแพง ซึ่งปุ๋ยที่ดำเนินการตามสูตรที่ระบุจะช่วยเพิ่มผลผลิต 

 

ทั้งนี้ จะมีคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลและตรวจสอบโครงการให้ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวนา” คารมระบุ

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising