×

กทม. เปิดกิจกรรม Hack BKK แก้โจทย์เมือง โดยใช้ความร่วมมือของทุกคน ผ่าน 13 ปัญหาที่คน กทม. ต้องรับมือ

โดย THE STANDARD TEAM
23.08.2022
 • LOADING...
Hack BKK

วันนี้ (23 สิงหาคม) ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘Hack BKK เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม’ โดย กทม. และสมาคมไทยสตาร์ทอัพ ร่วมกันจัดขึ้น 

 

ศานนท์กล่าวว่า สำหรับ กทม. เราเชื่อว่าการที่จะพัฒนาแก้โจทย์ปัญหาของเมืองได้จำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ความร่วมมือ ซึ่ง กทม. ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเท่ากับผู้คนที่อยู่ในแวดวงต่างๆ

 

อย่าง บางกอกวิทยา ถือเป็นวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ของ กทม. เรามีคนที่มีวิชาความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากมายในกรุงเทพฯ ซึ่ง กทม. เปลี่ยนจากการเป็นผู้จัดงาน มาเป็นผู้รวบรวมและช่วยสนับสนุนคนที่จัดงานอยู่เดิม 

 

สำหรับ Hack BKK เป็นกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลบางกอกวิทยา ประจำเดือนสิงหาคม ภายใต้นโยบาย 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ จัดระหว่างวันที่ 6-25 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนและข้าราชการได้มีส่วนร่วมในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาเมืองและขับเคลื่อนนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม

 

Hack BKK คือ Hackathon ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งคำว่า แฮกกาธอน (Hackathon) มาจากการรวมคำว่า แฮ็ก (Hack) หมายถึง การสร้างสิ่งใหม่ กับ มาราธอน (Marathon) หมายถึง การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก รวมกันแล้วได้ความหมายว่า การสร้างสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เป็นกิจกรรมการแข่งขันเพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ภายใต้โจทย์ที่ได้รับตามระยะเวลาที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนด โดยกิจกรรม Hack BKK ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน สำหรับประชาชนทั่วไป (Public Track) และสำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพ (Startup Track)

 

Public Track เปิดรับสมัคร Hack from Anywhere คือเปิดกว้างสำหรับประชาชนที่สนใจได้เสนอไอเดียแก้ปัญหาผ่านนวัตกรรม ภายใต้โจทย์ 13 หัวข้อ จาก กทม. ได้แก่

 

 1. คนไร้บ้านมีสวัสดิการ
 2. ตัวเลือกที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2,000 บาท
 3. น้ำท่วมไม่เกิน 20 เซนติเมตร 
 4. ฐานข้อมูลต้นไม้ใน กทม. เรียกดูได้ทุกที่ 
 5. รับมือฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นระบบ
 6. การเดินทางวางแผนได้
 7. ฐานข้อมูลสายไฟและสายสื่อสารที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน 
 8. เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างสะดวก ถูกต้อง เป็นธรรม
 9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานระดับเขต
 10. สร้างแรงจูงใจ คนกรุงเทพฯ รักสุขภาพ
 11. นัดหมายแพทย์ทางออนไลน์ ง่าย รวดเร็ว
 12. ติดอาวุธเทคโนโลยีให้อาสาสมัครสาธารณสุข
 13. ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินแบบไร้รอยต่อ ระหว่างโรงพยาบาล-กู้ภัย

 

Startup Track สำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีผลิตภัณฑ์และบริการพร้อม โดยจะมาร่วม Hack ในหัวข้อ เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม ซึ่งในวันนี้มี 6 ทีม ที่ได้เข้ามาหาแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบจากทาง กทม. ได้แก่ 

 

 1. iTAX ซึ่งร่วมหารือในหัวข้อ ระบบขึ้นทะเบียนจัดการหาบเร่แผงลอย (เศรษฐกิจดี)
 2. Vulcan Coalition ซึ่งร่วมหารือในหัวข้อ การบริการที่ทั่วถึงสำหรับคนพิการ (บริหารจัดการดี)
 3. Zipevent ซึ่งร่วมหารือในหัวข้อ ระบบจองพื้นที่สร้างสรรค์ทั้งกรุงเทพฯ (สร้างสรรค์ดี)
 4. เป็ดไทยสู้ภัย ซึ่งร่วมหารือในหัวข้อ ระบบการจัดการโรคระบาดและโรคติดต่อฉุกเฉิน (สุขภาพดี)
 5. Baania ซึ่งร่วมหารือในหัวข้อ การเชื่อมฐานข้อมูลชุมชน ทำให้เป็น Open Data (โครงสร้างดี)
 6. Horganice ซึ่งร่วมหารือในหัวข้อ ฐานข้อมูลห้องพักในราคาที่เข้าถึงได้ (โครงสร้างดี)
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising