×

หุ้น GULF เปิดตลาดร่วง 3% สวนทาง INTUCH ที่เพิ่มขึ้นกว่า 8% ด้าน ตลท. เตือนนักลงทุนติดตามข่าวสารใกล้ชิด

19.04.2021
  • LOADING...
หุ้น GULF เปิดตลาดร่วง 3% สวนทาง INTUCH ที่เพิ่มขึ้นกว่า 8% ด้าน ตลท. เตือนนักลงทุนติดตามข่าวสารใกล้ชิด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ออกประกาศเตือนให้นักลงทุนติดตามข้อมูลการทำคำเสนอซื้อหุ้นของ GULF ที่เตรียมรับซื้อหุ้น INTUCH และ ADVANC โดยไม่ทำคำเสนอซื้อหุ้น บมจ.ไทยคม (THCOM) 

 

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก GULF ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของ GULF มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ทั้งหมดของ INTUCH ที่ราคาหุ้นละ 65 บาท 

 

โดยหาก GULF ได้ซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วน 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่า GULF เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ซึ่งถือหุ้น ADVANC และ THCOM มีผลทำให้ GULF มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ที่ราคา 122.86 บาทต่อหุ้น 

 

อย่างไรก็ตาม GULF ไม่มีความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นของ THCOM โดยอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อได้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อ หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางตลาดหลักทรัพย์จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวจากข่าวของ GULF ในระบบของตลาดหลักทรัพย์  

 

ส่วนการเคลื่อนไหวของหุ้น GULF หลังเปิดการซื้อขายในวันนี้ (19 เมษายน) พบว่า ราคาหุ้นปรับตัวลดลงตั้งแต่เปิดการซื้อขาย โดยล่าสุด ณ เวลา 10.05 น. ราคาหุ้น GULF มาเคลื่อนไหวที่ระดับ 31.75 บาท ลดลง 1.00 บาท หรือ 3.05% สวนทางกับราคาหุ้น INTUCH ที่ล่าสุดเคลื่อนไหวในระดับ 63.25 บาท เพิ่มขึ้น 4.75 บาท หรือ 8.12% ขณะที่หุ้น ADVANC ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 167 บาท ลดลง 1.00 บาท หรือ 0.60%

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories