×

ส่องแนวทางรักษาความลับทางราชการในการประชุม ครม. ยุคเศรษฐา

โดย THE STANDARD TEAM
21.09.2023
  • LOADING...
เศรษฐา ทวีสิน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครม. และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน 

 

ต่อมาประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นที่วิจารณ์ว่าอาจเป็นการปิดหูปิดตาสื่อมวลชน ทำให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต้องชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นมาตรการปกติที่จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ในที่ประชุม ครม. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

 

ด้วยเหตุผลว่าอาจมีเรื่องที่อ่อนไหวและมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ/หรือผลประโยชน์แห่งชาติ แต่ทั้งนี้หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว สามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสม

 

แนวทางรักษาความลับทางราชการ ประชุม ครม. ยุคเศรษฐา

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising