×

นายกฯ ตรวจราชการร้อยเอ็ด ถูกชาวบ้านถามเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะได้เมื่อไร ย้ำไม่เกิน ธ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
05.05.2024
  • LOADING...
นายกฯ เศรษฐา เยือน ร้อยเอ็ด ถูกถาม ดิจิทัลวอลเล็ต ได้เมื่อไหร่

วันนี้ (5 พฤษภาคม) ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และแผนพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนเรื่องแหล่งน้ำ และการพัฒนาโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โดยมีอธิบดีกรมชลประทานบรรยายสรุปแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการ ประชาชน รวมถึง สส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรคเพื่อไทย รอต้อนรับ

 

เศรษฐากล่าวว่า การลงพื้นที่ของตนล่าสุดคือดูเรื่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว วันนี้ดีใจที่ได้กลับมาจังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้ง โดยมาดูใน 2 เรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องหลัก คือการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นที่ทราบว่าเราอยู่ในฤดูร้อน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นของประชาชนทุกคน ถ้าน้ำไม่มีก็ไม่สามารถเพาะปลูกได้ จึงมาดูแลเรื่องของน้ำและได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการที่เสนอมาตามความเหมาะสมในการพัฒนาระบบชลประทานทั้งระบบในจังหวัดร้อยเอ็ด และดูผลกระทบกับประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงการบริหารจัดการน้ำระยะยาวในโครงการที่อยู่นอกแผนของกรมชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในการอุปโภคบริโภคและใช้ทำมาหากิน

 

สำหรับการพัฒนาที่ดินทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นที่ทราบว่าเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม 5 จังหวัด มีศักยภาพในการพัฒนาข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จึงเป็นข้าวที่พัฒนาอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลเกษตรกรและพัฒนาการส่งเสริมปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนั้นการจัดการที่ดินและน้ำให้พัฒนาอย่างเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก และจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพผลผลิตตลอดปี รวมทั้งจัดหาเมล็ดพันธุ์และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงวัดกลางอุดมเวทย์ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ สส. ร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย และ ทินพล ศรีธเรศ สส. กาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย ให้การต้อนรับ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของจิราพร ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 

ทั้งนี้ ทันทีที่นายกฯ เดินทางถึงได้สักการะองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ โดยจิราพรกล่าวกับนายกฯ ว่า พระธาตุแห่งนี้ชาวบ้านจะบนบานศาลกล่าวเพื่อขอตำแหน่ง หากได้ก็จะมาจุดบั้งไฟถวาย

 

ก่อนนายกฯ จะกราบนมัสการพระครูอดุลจันทคุณ เจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวทย์ และเจ้าคณะตำบลพนมไพร เขต 1 โดยพระครูอดุลจันทคุณได้มอบหนังสือประวัติองค์พระมหาธาตุ และมอบกรอบรูปภาพพระครูประโชติธรรมานุยุต (หลวงพ่อชาลี) อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวทย์ และมอบพระสมเด็จ 9 ชั้น แกะสลักจากงาช้างให้นายกฯ เป็นที่ระลึกด้วย

 

อย่างไรก็ตาม พระครูอดุลจันทคุณกล่าวเชิญชวนนายกฯ ให้มาร่วมงานบุญบั้งไฟพนมไพรของจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2567 โดยนายกฯ ยิ้มและพยักหน้า ก่อนตอบว่า “ครับ” ซึ่งในจังหวะนี้มีชาวบ้านพูดขึ้นว่า “หลวงพ่อบอกว่าอยากให้ท่านนายกฯ มาเป็นเจ้าภาพบุญบั้งไฟ 10 ล้านบาท”

 

จากนั้นนายกฯ เดินทักทายพบปะประชาชน โดยมีประชาชนชาวพนมไพรมารอให้การต้อนรับนายกฯ พร้อมชูป้ายที่มีข้อความระบุว่า “10,000 บาท ดิจิทัลวอลเล็ต หวังคนไทย ความหวังของเรา ใครอย่ามาขัดขวางความเจริญ” นอกจากนี้ยังมีป้ายข้อความต่างๆ เช่น รอเงินหมื่นดิจิทัล, รักอุ๊งอิ๊ง, รักษาฟรี  รักนายกฯ เศรษฐา, รัฐบาลเศรษฐา รัฐบาลของประชาชน ช่วยคนยากจนได้ลืมตาอ้าปาก

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงระหว่างที่นายกฯ เดินพบปะประชาชน ปรากฏว่าชาวบ้านที่ถือป้ายดิจิทัลวอลเล็ตได้สอบถามนายกฯ ว่า “เงินดิจิทัลวอลเล็ตจะได้เมื่อไร” นายกรัฐมนตรีตอบกลับว่า ไม่เกินธันวาคมนี้แน่นอน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising