×

กรีนพีซยื่น 400,000 รายชื่อ เปิดปราศรัยผ่าน ‘ครม.ทิพย์’ เรียกร้องรัฐบาลยุติเข้าร่วมความตกลง CPTPP

โดย THE STANDARD TEAM
22.06.2021
  • LOADING...
กรีนพีซ

วันนี้ (22 มิถุนายน) นักกิจกรรมและอาสาสมัครกรีนพีซถือบอลลูนเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ที่มีรายชื่อของประชาชนกว่า 400,000 คน ที่ร่วมลงชื่อรณรงค์ออนไลน์ #NoCPTPP ไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยุติการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

 

กรีนพีซ ประเทศไทย ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกพร้อมข้อเรียกร้องที่ชัดเจนจากประชาชนต่อรัฐบาลในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ โดยนายกรัฐมนตรีต้องยุติการเข้าร่วม CPTPP เพื่อปกป้องสิทธิของเกษตรกร สิทธิของผู้บริโภค ความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ตลอดจนการเข้าถึงยา การสาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ

 

ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องยกเลิกการเข้าร่วม CPTPP อย่างถาวรในทันที เพราะได้ไม่คุ้มเสีย คนไทยต้องแบกต้นทุนสูง ความตกลง CPTPP เป็นเพียงแผนยุทธศาสตร์ที่ขยายอำนาจของบรรษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่แลกกับการล่มสลายของวิถีชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนในประเทศไทย

 

หลังจากสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจาก Trans Pacific Partnership (TPP) ในปี 2560 มีการรีแบรนด์ TPP ภายใต้ชื่อ CPTPP โดยรัฐภาคีที่เหลืออีก 11 ประเทศ (TPP-11) และเจรจากันใหม่นานกว่าหนึ่งปี ขณะนี้มีเพียง 6 ประเทศเท่านั้นที่ให้สัตยาบัน ในที่สุดความตกลง CPTPP มีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2561 รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมความตกลงนี้ แต่วิกฤตแห่งความชอบธรรมของการบริหารงานซึ่งขยายเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดคำถามว่า ผู้นำของไทยจะแลกผลกระทบอย่างมากและกว้างขวางที่จะตกอยู่กับประชาชนเพียงเพื่อเข้าร่วมความตกลงทางการค้านี้หรือ

 

แม้รัฐบาลไทยตระหนักถึงเสียงต่อต้านของประชาชนในเรื่องนี้ ในเดือนมิถุนายน 2563 กระทรวงพาณิชย์ได้ถอดถอนข้อเสนอการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลังจากมีความเคลื่อนไหวของสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 หลังจากที่มีข่าวแพร่กระจายผ่านช่องทางออนไลน์ว่าข้อเสนอเข้าร่วม CPTPP ถูกนำกลับมาพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ปฏิกิริยาตอบกลับและเสียงคัดค้านจากภาคประชาชนยิ่งมีมากขึ้น ในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง แฮชแท็ก #NoCPTPP มีผู้แชร์ออกไปมากกว่า 1 ล้าน และมีประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Greenpeace Thailand และ Change.org รวมกันกว่า 400,000 รายชื่อ

 

กรีนพีซ ประเทศไทย ทำงานรณรงค์ #NoCPTPP ในปี 2563 โดยหยิบยกประเด็นความมั่นคงทางอาหาร-การเก็บและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่อาชญากรรม ข้อมูลโดยมูลนิธิชีววิถี (BioThai) ระบุว่า การเข้าร่วมเป็นภาคี CPTPP คือการยอมรับข้อตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือ UPOV 1991 ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

 

ด้าน รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวว่า “เมล็ดพันธุ์คือทรัพยากรธรรมชาติไม่ควรเป็นทรัพย์สินของบริษัท และการยอมรับ CPTPP คือการยอมให้อาหารของเราถูกยึดกุมโดยบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เพียงหยิบมือ”

 

กรีนพีซ กรีนพีซ กรีนพีซ กรีนพีซ กรีนพีซ

 

 

พิสูจน์อักษร: นัฐฐา สอนกลิ่น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising