×
396661

CPTPP

14 กันยายน 2020

วงเสวนา NCITHS ยอมรับ กังวลรัฐถูกฟ้องภายใต้ความตกลง CPTPP แม้ไม่แพ้คดี แต่ต้องเสียค่าต่อสู้มหาศาล

คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (National Commission on International Trade and Health Studies: NCITHS) จัดเวทีเสวนาวิชาการความตกลง CPTPP ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมไทย ครั้งที่ 3 เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในหัวข้อ ‘การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน’ (ISDS) เพื่อหารือในประเด็นข้อก...
5 สิงหาคม 2020

กรีนพีซ ประเทศไทย ผุดแคมเปญฉายข้อความเลเซอร์ #NoCPTPP ทั่ว กทม. ค้านไทยร่วมภาคี หวั่นความเหลื่อมล้ำเกษตรกร-กลุ่มทุน

สืบเนื่องจากวันนี้ (5 สิงหาคม) เป็นวันประชุมใหญ่ของประเทศภาคีสมาชิก CPTPP ที่ประเทศเม็กซิโก เพื่อเป็นการคัดค้านและย้ำเตือนรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการพิจารณาเข้าร่วมภาคีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP    ทางกรีนพีซ ประเทศไทย ได้รวบรวมภาพถ่ายจากแคมเปญรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่มีต่อประเด็นการคัดค้าน CPTPP ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันท...
22 กรกฎาคม 2020

กมธ. CPTPP จี้ถามกรมฯ เกษตร เหตุสถานะไทยใน UPOV เป็นผู้สังเกตการณ์อย่างเป็นทางการ ทั้งที่ไม่เคยแสดงเจตจำนง

วันนี้ (22 กรกฎาคม) คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) สภาผู้แทนราษฎร ได้รับทราบรายงานจากคณะอนุกรรมาธิการด้านการเกษตร ที่ได้ขอคำชี้แจงจากสำนักเลขาอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV1991) ในประเด็นข้อกฎหมายป้องกันผลกระทบซึ่งจะเกิดกับเกษตรกร    โดย ร...
16 กรกฎาคม 2020

กมธ. ข้อตกลง CPTPP เตรียมส่งข้อมูลศึกษาเบื้องต้นให้รัฐบาล ชี้ ส.ค. มีประชุมใหญ่ รมต. การค้ากลุ่มประเทศสมาชิก

วันนี้ (16 กรกฎาคม) วีระกร คำประกอบ ประธานคณะ กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก #CPTPP แถลงข่าวว่า จะส่งข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นของคณะ กมธ.ให้กับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เนื่องจากจะมีการประชุมใหญ่ของรัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิก CPTPP ในวันที่ 5 สิงหา...