×

รัฐบาลเผยนโยบาย ‘วีซ่าฟรี’ เปิดรับนักท่องเที่ยวจีน-คาซัคสถาน เริ่มเห็นผล หลังมีรายงานเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 44% ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 77%

โดย THE STANDARD TEAM
22.09.2023
  • LOADING...
วีซ่าฟรี

วานนี้ (21 กันยายน) ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนด้วยมาตรการวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยว 2 ประเทศ คือ จีน และคาซัคสถาน ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 5 เดือนนั้น ผลจากมาตรการวีซ่าฟรีในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนได้เริ่มปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

 

ชัยกล่าวว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT) โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้รายงานข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2566 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปรียบเทียบจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกประเทศจีน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 19 กันยายน 2566 (ทำการบินจริง) และ 20 กันยายน – 28 ตุลาคม 2566 (ประมาณการ) 

 

พบว่าในส่วนของเที่ยวบินเดือนตุลาคม 2566 มี 3,075 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือน สิงหาคม 2566 จำนวน 2,132 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 44 และเพิ่มขึ้นจากเดือน กันยายน 2566 จำนวน 2,335 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 32 โดยจำนวนเที่ยวบินดังกล่าวเป็นจำนวนเที่ยวบินรับขนผู้โดยสารแบบประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ไม่รวมเที่ยวบินรับขนสินค้า ขณะที่ในส่วนของผู้โดยสารเดือนตุลาคม 2566 มี 589,993 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 333,344 คน คิดเป็นร้อยละ 77 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2566 จำนวน 365,980 คน คิดเป็นร้อยละ 61 

 

ชัยกล่าวต่อว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลักของไทย ซึ่งก่อนสถานการณ์โควิด ช่วงปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 10 ล้านคน อย่างไรก็ดี ในปีนี้แม้สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงมากและนับเป็นเพียงโรคประจำถิ่นแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังต่ำกว่าเป้าหมายที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องคาดการณ์ไว้ 

 

ซึ่งการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานเป็นการชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ เป็นเวลา 5 เดือนตามนโยบายรัฐบาล จะช่วยสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising