Menu
195995

พล.อ. ประวิตร ขอทุกส่วนราชการร่วมทำหน้าที่ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเต็มกำลังความสามารถ

11.02.2019
  • LOADING...

พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ณ ศาลาว่าการกลาโหม

 

 

พล.อ. ประวิตร ย้ำขอให้ทุกส่วนราชการบูรณาการทำงานร่วมกันในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อการถวายความปลอดภัยสูงสุดและสมพระเกียรติ พร้อมทั้งร่วมกันทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย การดูแลความสงบเรียบร้อย และการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ครอบคลุมกิจกรรมประกอบพระราชพิธีที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ขอให้สนับสนุนการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยให้คำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาตามปกติได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

 

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบงาน จัดทำแผนงานรองรับและให้มีการซักซ้อมการทำงานร่วมกัน ทั้งงานถวายความปลอดภัย, การรักษาความปลอดภัย, การบริหารจัดการจราจร, การคมนาคมและการขนส่ง, การให้บริการด้านการแพทย์, การรักษาพยาบาลและการส่งกลับสายแพทย์, การโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการ โดยให้จัดตั้งกองอำนวยการร่วม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับผิดชอบ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR