×

รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 สั่ง ทส.-กษ. ผนึกกำลังแก้ปัญหาเชิงรุก พร้อมดึงเทคโนโลยีแจ้งเตือนประชาชนแบบครอบคลุม

โดย THE STANDARD TEAM
02.11.2023
  • LOADING...
ฝุ่นในกรุงเทพ

วันนี้ (2 พฤศจิกายน) เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือกับ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมมือและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งในภาคเกษตรจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจากการหารือได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายแบบมุ่งเป้า 

 

ได้แก่ 10 ป่าอนุรักษ์ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตรที่ไฟไหม้ซ้ำซากจะต้องลดป่าเผาไหม้และพื้นที่เกษตรเผาไหม้ลงให้ได้ร้อยละ 50 ของพื้นที่ 

 

เกณิกากล่าวต่อว่า รัฐบาลได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร จัดทำข้อมูลเกษตรกรและจำนวนพื้นที่ กำหนดเงื่อนไขการเผา และประกาศให้รับรู้ ใช้ระบบ BurnCheck ประมวลผล พร้อมทั้งส่งเสริมการเกษตรปลอดการเผา โดยเฉพาะในพื้นที่ไร่อ้อย และพื้นที่นาข้าว การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่เกษตรรอบโรงไฟฟ้าชีวมวลในรัศมี 50 กิโลเมตร เป็นการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ. พัชรวาท แสดงออกถึงการเข้าใจเกษตรกร หากจำเป็นต้องเผา ให้ขออนุญาตฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อน และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ประมวลผลผ่านระบบ BurnCheck จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ระดับอำเภอ เฝ้าระวัง ออกตรวจป้องปราม ระงับ ยับยั้ง แจ้งเหตุ และระดมสรรพกำลัง เฝ้าระวัง ป้องกันการลักลอบเผา 

 

พร้อมกันนี้จะให้มีการนำระบบการรับรองผลผลิตทางเกษตรแบบไม่เผา (GAP PM2s Free) มาใช้เป็นเครื่องมือปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช และการเปลี่ยนพืชที่มีการเผาให้ปลอดการเผา ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย และข้าว 

 

“ในส่วนของการแก้ปัญหาฝุ่น PM.2.5 ที่กลับมาอีกครั้ง หลังจากที่ฤดูฝนกำลังจะหมดไป โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีปัญหารุนแรงด้านมลพิษฝุ่นมาโดยตลอด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมปฏิบัติการเชิงรุก มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศ และมีระบบแจ้งเตือนข้อมูลไปยังประชาชน โดยนับจากวันนี้ไปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง” เกณิกากล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising