×

คณะประชาชนปลดแอก แถลง 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน 1 ความฝัน ก่อนชุมนุมใหญ่ 16 ส.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
12.08.2020
  • LOADING...

วันนี้ (12 สิงหาคม) คณะประชาชนปลดแอก (Free People) ได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณชน เรื่องจุดยืนต่อการเคลื่อนไหวของคณะประชาชนปลดแอก หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศเตรียมเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้งในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยมีรายละเอียดระบุว่า

 

สืบเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยจึงมีความเห็นร่วมกันว่า หากจะบรรลุ 3 ข้อเรียกร้องที่ได้ประกาศนั้น ลำพังเพียงแค่เยาวชนไม่เพียงพอในการต่อสู้อีกต่อไป ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงประกาศจัดตั้งคณะประชาชนปลดแอกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนและนำไปสู่การบรรลุข้อเรียกร้องทั้ง 3 ประการ

 

ดังนั้นคณะประชาชนปลดแอกจึงได้ประกาศนัดหมายการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน เวลา 15.00-21.00 น. และเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคณะประชาชนปลดแอก รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน คณะประชาชนปลดแอกจึงแถลงหลักการเคลื่อนไหวผ่าน 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน และ 1 ความฝัน ดังนี้

 

3 ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอก ประกอบด้วย 

  1. รัฐบาลต้อง ‘หยุดคุกคามประชาชน’ ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย
  2. รัฐบาลต้อง ‘ร่างรัฐธรรมนูญใหม่’ ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง
  3. รัฐบาลต้อง ‘ยุบสภา’ เพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง

 

บนหลักของ 2 จุดยืนคือ

  1. ต้องไม่มีการทำรัฐประหาร
  2. ต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 

 

และอีก 1 ความฝัน ที่คณะประชาชนปลดแอกหวังให้เกิดขึ้นในประเทศไทยคือ การมี ‘ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ’ อย่างแท้จริง ซึ่งความฝันนี้มิใช่ความฝันอันเลื่อนลอย แต่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

 

เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนจะถูกพูดถึงอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ในประเทศนี้จะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเสมอหน้ากันโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

คณะประชาชนปลดแอกจะยึดถือในหลักการดังกล่าวนี้จนกว่าจะบรรลุ ด้วยเชื่อว่าจะสามารถนำพาประเทศไปสู่ความสงบสุข เจริญก้าวหน้า และความมั่นคงบริบูรณ์ได้สืบไป 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories