×

ปรับขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็น 11,000 บาท ทุกอัตรา เริ่ม ต.ค. ปี 2567

โดย THE STANDARD TEAM
21.05.2024
  • LOADING...
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

วานนี้ (20 พฤษภาคม) อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณในการปรับขึ้นเงินเดือนของบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานฯ ตำแหน่งพิทักษ์ป่า จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท ทุกอัตราพร้อมกันทั่วประเทศ จึงเป็นเรื่องที่สร้างความปีติยินดีให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอย่างดียิ่งในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

 

นอกเหนือจากการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนในครั้งนี้แล้ว ที่ผ่านมากรมอุทยานฯ ได้มีการเพิ่มสวัสดิภาพสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยการอนุมัติเงินอุทยานแห่งชาติและเงินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อให้สามารถนำเงินในส่วนนี้มาใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ไปแล้วเป็นจำนวนมาก

 

ด้าน พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้แสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เนื่องจากภารกิจในการลาดตระเวนคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ป่าเป็นภารกิจที่ยากลำบาก อีกทั้งยังเสี่ยงต่ออันตราย จึงได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่าไว้ว่า ภารกิจในเชิงรุกคือการฟื้นฟูและการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาบริหารจัดการ จะทำให้การทำงานในเชิงป้องปรามและการอนุรักษ์ทำได้ง่ายขึ้น จะทำให้เจ้าหน้าที่ของเราทำงานได้ด้วยความถูกต้อง ลดข้อขัดแย้งไม่สบายใจในการทำงานมากขึ้น

 

สำหรับชีวิตของผู้พิทักษ์ป่านั้นต้องเดินลาดตระเวนระยะไกล สอดส่องการกระทำความผิดของผู้ไม่หวังดี รวมถึงการเก็บข้อมูลต่างๆ ของสัตว์ป่า เพื่อนำมาประกอบการวางแผนการอนุรักษ์ และชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของป่าที่ตนเองดูแลอยู่ โดยข้อมูลคร่าวๆ นั้น ผู้พิทักษ์ป่า 1 คน ต้องดูแลพื้นที่เกือบ 5,000 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอ ด้วยสาเหตุจากรายได้และสวัสดิการ รวมถึงความไม่สะดวกสบายที่ต้องอาศัยอยู่ในป่าเป็นเวลานานแล้วแต่ภารกิจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising