×

ลุยงานหลังรับตำแหน่ง ปลัดมหาดไทยลงพื้นที่นนทบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
02.10.2021
  • LOADING...
Suttipong Juljarern

วันนี้ (2 ตุลาคม) ที่บริเวณท่าเรือวัดสนามเหนือ เขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด โดยมี สมศักดิ์ ลามอ และ บุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวี รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด, สุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด, ปริญดา  เชาว์อรัญ, พนารี กิมฮู้, สุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด, นพกร หวังพราย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

 

สุทธิพงษ์กล่าวว่า พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน เป็นต้น พร้อมทั้งสำรวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วม เพื่อป้องกันการเกิดสถานการณ์อุทกภัย ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์ ให้แจ้งเตือนไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และเตรียมการในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการล่วงหน้า พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทาง รวมถึงแจ้งเตือนระหว่างจังหวัดต้นน้ำและจังหวัดปลายน้ำอย่างใกล้ชิด และในกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัยให้เร่งสำรวจพื้นที่ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดชุดปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานหน่วยงานสาธารณสุขให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลตนเองจากโรคที่เกิดจากน้ำท่วม เช่น โรคผิวหนัง และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และให้บูรณาการหน่วยงานเป็นทีมช่างเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็ว

 

ด้าน สุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด กล่าวว่า ขอขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด ในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยเทศบาลนครปากเกร็ดให้ความสำคัญในการป้องกันน้ำท่วมและการดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสถานการณ์น้ำที่ขณะนี้มีการปล่อยน้ำจากอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคาดว่ามวลน้ำไหลผ่านเขตเทศบาลนครปากเกร็ดประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสถานการณ์ทั่วไปเทศบาลนครปากเกร็ดจะสามารถดูแลควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบริเวณเทศบาลนครปากเกร็ดได้ ซึ่งได้มีการวางแผนเตรียมการป้องกันน้ำท่วมมาโดยตลอด นอกจากนี้ได้มีการสร้างแนวเขื่อนที่จะรับน้ำตลอดพื้นที่ 10 กิโลเมตร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งสร้างคันดิน กั้นกระสอบทราย ไว้ด้วยแล้ว ในส่วนพื้นที่บ้านเรือนประชาชนนอกแนวป้องกันน้ำท่วม ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เร่งแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยยกของขึ้นที่สูง โดยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความมั่นใจว่าสามารถดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยได้ 

 

สุทธิพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอชื่นชมเทศบาลนครปากเกร็ดที่ได้สำรวจและเตรียมความพร้อมระบบในการป้องกันสถานการณ์อุทกภัย ด้วยการจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมที่มีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร และจัดทำเขื่อนดินเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่จุดอับ ซึ่งในภาพรวมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย หรือต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลและรีบไปดำเนินการช่วยเหลือในทันทีต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising