×

‘Fitch Ratings’ หั่นเครดิต ‘เอลซัลวาดอร์’ เหลือ CCC หลังอนุญาตให้ใช้ Bitcoin ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และยังมีความเสี่ยงเรื่องหนี้ที่สูงขึ้น

11.02.2022
  • LOADING...
Fitch Ratings

เมื่อเร็วๆ นี้ ‘ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings)’ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศเอลซัลวาดอร์ลงจาก B- มาเหลือ CCC 

 

การปรับลดดังกล่าวสะท้อนความเสี่ยงทางการเงินของประเทศที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเงินกู้ยูโรบอนด์ที่กำลังจะครบอายุจำนวน 800 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2023 ยิ่งไปกว่านั้นคือหนี้สินต่อ GDP ที่คาดว่าจะสูงถึง 86.9% ในปีนี้ 

 

ในมุมมองของ Fitch Ratings การอ่อนแอลงของหน่วยงานต่างๆ สวนทางกับอำนาจที่เพิ่มขึ้นของตำแหน่งประธานาธิบดี ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเชิงนโยบาย รวมถึงการรับรองให้ Bitcoin ถูกกฎหมายทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ประเทศอาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก IMF ในช่วงปี 2022-2023 

 

ทั้งนี้ Fitch Ratings ประเมินว่า เอลซัลวาดอร์กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากความต้องการเงินทุนที่มากขึ้น โดยตัวเลขน่าจะอยู่ที่ราว 4.85 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 คิดเป็น 16% ของ GDP และจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 คิดเป็น 18% ของ GDP

 

ทางเลือกในการกู้เงินจากในประเทศของเอลซัลวาดอร์เริ่มจำกัดมากขึ้น หลังรัฐบาลกู้เงินจนเกือบจะชนเพดานเงินกู้ระยะสั้นที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีหนี้เงินกู้ระยะสั้นเกือบ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมปีนี้ 

 

ด้าน IMF ได้แนะนำให้เอลซัลวาดอร์ลดสถานะ Bitcoin จากการที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย รวมถึงการออกกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย เพื่อลดความเสี่ยงและความไม่มั่นคงทางการเงินของประเทศ 

 

อ้างอิง: 


  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising