×

‘แบงก์รัฐ’ ระดมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว งัดมาตรการ ‘พักหนี้-ลดดอกเบี้ย’ เยียวยาลูกค้า

07.07.2021
  • LOADING...
พักหนี้ ไฟไหม้กิ่งแก้ว

เหตุระเบิดและไฟไหม้โกดังโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกภายในซอยกิ่งแก้ว 21 หมู่ 15 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหลายแห่งได้เร่งระดมความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่เดือดร้อน

 

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน ธนาคารให้พักชำระเงินงวด (พักชำระเงินต้น-ลดดอกเบี้ยเป็น 0%) สำหรับสินเชื่อเคหะและสินเชื่อไทรทอง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

 

ส่วนผู้ที่บ้านพักอาศัยเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้าน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% ปีที่ 2-3 เท่ากับ 3% ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR -0.75% ต่อปี วงเงินให้กู้ 100% ของราคาประเมินอาคารส่วนที่จะซ่อมแซม และไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมถึงสินเชื่อเพื่อซื้อสิ่งของเครื่องใช้ทดแทนที่เสียหาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ตลอดสัญญา 

 

ธอส. งัด 7 มาตรการเยียวยาวงเงิน 500 ล้านบาท

ด้าน ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส. ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิด-เพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านอยู่อาศัยหรือผลกระทบด้านรายได้จากเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว ภายใต้กรอบวงเงินรวมของโครงการ 500 ล้านบาท ผ่าน 7 มาตรการเร่งด่วน โดยพิจารณาตามระดับความเสียหาย ประกอบด้วย

 

มาตรการที่ 1 ลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่หลักประกัน (ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) หรือรายได้จากการประกอบอาชีพได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถขอลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปีเป็นระยะเวลา 1 ปี และเมื่อผ่อนชำระครบแล้วให้กลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิ์เดิมของลูกค้าก่อนใช้มาตรการ 

 

มาตรการที่ 2 ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของ ธอส. หากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายและต้องการซ่อมแซม สามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่เพื่อซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหาย คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 1% ต่อปี ปีที่ 2-3 เท่ากับ 3% ต่อปี และปีที่ 4 เป็นต้นไป กรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี และลูกค้ารายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี 

 

มาตรการที่ 3 ลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน หรือมีสถานะอยู่ระหว่างการประนอมหนี้ที่หลักประกันได้รับความเสียหาย ให้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ในช่วง 4 เดือนแรก และไม่ต้องชำระเงินงวดนาน 4 เดือน เดือนที่ 5-12 อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน บวกเพิ่มอีก 100 บาท และเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้ลูกค้ากลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิ์เดิมก่อนใช้มาตรการ

 

มาตรการที่ 4 ลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน หรือมีสถานะอยู่ระหว่างการประนอมหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชำระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน บวกเพิ่มอีก 100 บาท และเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ ให้ลูกค้ากลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิ์เดิมก่อนใช้มาตรการ

 

มาตรการที่ 5 ลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน หรือมีสถานะอยู่ระหว่างการประนอมหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้

 

มาตรการที่ 6 ลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินงวดมากกว่า 3 เดือนติดต่อกัน หรือมีสถานะอยู่ระหว่างการประนอมหนี้ กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น

 

มาตรการที่ 7 ลูกค้าที่หลักประกันได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ กระจกแตก เกิดรอยร้าว ตามตัวอาคาร หรืออื่นๆ สามารถแจ้งเคลมความเสียหายได้ โดยพิจารณาจ่ายค่าสินไหมให้ตามมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินทุนประกันอาคาร 

 

SME D Bank พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สถานประกอบการของผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่และใกล้เคียงได้รับความเสียหาย ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ชั่วคราว SME D Bank จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน

 

โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง สำหรับกิจการที่อยู่ในย่านจุดเกิดเหตุ สถานประกอบการได้รับความเสียหายรุนแรง ต้องปิดหยุดดำเนินการเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซม  สามารถขอพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ 6 เดือน ควบคู่สามารถขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่อง ซ่อมแซม ฟื้นฟูกิจการ และสำรองเป็นค่าใช้จ่าย 

 

ส่วนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบทางอ้อม สำหรับกิจการอยู่ในพื้นที่รอบนอกรัศมีจุดเกิดเหตุ เกิดความไม่สะดวกในการดำเนินกิจการ หรือไม่สะดวกในการขนส่งสินค้า สามารถขอพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ 3 เดือน ควบคู่สามารถขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่อง ซ่อมแซม ฟื้นฟูกิจการ และสำรองเป็นค่าใช้จ่าย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising