×

อย. ทำลายยาเสพติดของกลางกว่า 32 ตัน มูลค่ากว่า 29,000 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
30.08.2022
  • LOADING...

วันนี้ (30 สิงหาคม) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานอัยการสูงสุด, กองทัพบก และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดกิจกรรมทำลายยาเสพติดของกลาง โดยมีปริมาณยาเสพติดของกลางที่ทำลายจำนวนกว่า 32,194 กิโลกรัม จาก 120 คดี มูลค่ารวมกว่า 29,000 ล้านบาท ซึ่งมี เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ที่มีน้ำหนักมากที่สุดกว่า 21,270 กิโลกรัม รองลงมาคือ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักกว่า 9,396 กิโลกรัม, เฮโรอีนน้ำหนักกว่า 561 กิโลกรัม, ยาอีน้ำหนักกว่า 89 กิโลกรัม และฝิ่นน้ำหนักกว่า 278 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีวัตถุออกฤทธิ์น้ำหนักกว่า 600 กิโลกรัม

 

นพ.ไพศาลกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดยาเสพติดให้หมดไปทุกรูปแบบ โดยปราบปรามผู้กระทำผิดและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งของกลางเหล่านั้นผ่านการตรวจพิสูจน์จากสถานตรวจพิสูจน์ทั่วประเทศว่าเป็นยาเสพติดและทำลายเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้มีการทำลายยาเสพติดของกลางถึง 2 ครั้ง คือครั้งที่ 53 จำนวนกว่า 40 ตัน และครั้งที่ 54  คือครั้งนี้อีกจำนวนกว่า 32 ตัน รวมแล้วกว่า 72 ตัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising