×

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะประกาศสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการแล้ว หลังมีพระราชดำรัสครั้งสุดท้ายในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิ

30.04.2019
  • LOADING...

“วันนี้ เราจะยุติภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระจักพรรดิ

 

“ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราปฏิบัติหน้าที่ในนามองค์พระจักรพรรดิ โดยได้รับความเชื่อใจและความเคารพจากประชาชน เรารู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ เรารู้สึกขอบใจประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ยอมรับเราในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศและสนับสนุนเรามาโดยตลอด

 

“เราและสมเด็จพระจักรพรรดินีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผ่นดินยุคสมัยเรวะจะสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ เราจึงขอภาวนาให้สวัสดิภาพและความสุขจงเกิดขึ้นกับประเทศของเราและพลเมืองโลกทุกคน”

 

โดยจะยังคงถือว่าพระองค์จะยังทรงครองราชย์ไปจนถึงเวลา 00.00 น. เพื่อมิให้แผ่นดินเว้นว่างจากการมีกษัตริย์ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณี สิ้นสุดยุคสมัยเฮเซและเริ่มต้นยุคสมัยเรวะอย่างเป็นทางการ

 

อ้างอิง: BBC / Reuters

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising