×

ย้อนไทม์ไลน์ต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก่อนปิดฉาก ศบค. และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด

โดย THE STANDARD TEAM
23.09.2022
  • LOADING...
สถานการณ์ฉุกเฉิน

หลังไทยและทั่วโลกเผชิญการระบาดของโรคโควิดเมื่อช่วงปลายปี 2562 กระทั่งต่อเนื่องมาถึงต้นปี 2563 เมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มมีมากขึ้น รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เลือกใช้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยใช้อำนาจตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีระยะเวลาประกาศประมาณ 1-2 เดือน และต่ออายุมาอีก 19 ครั้ง และจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อใช้ในหน่วยงานศูนย์กลางในการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาด

 

THE STANDARD พาย้อนดูไทม์ไลน์จากวันแรกของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทั่งการต่ออายุกว่า 19 ครั้ง รวมระยะเวลาบังคับใช้กว่า 2 ปี 5 เดือน กับอีก 6 วัน

 

สถานการณ์ฉุกเฉิน

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising