×

เลือกตั้ง 2566 : ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่อยากเสียสิทธิทำอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
 • LOADING...
เลือกตั้ง 2566 : ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แจ้งอย่างไร

แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหรือท้องถิ่นที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ทำเป็นหนังสือใส่เลขบัตรประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งด้วยตนเอง มอบให้ผู้แทน หรือส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันก่อนหรือหลังเลือกตั้ง

 

ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม และ 15-21 พฤษภาคม

 

หรือแจ้งผ่านระบบออนไลน์เลือกได้ 3 ช่องทาง

 

 1. ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าที่เว็บไซต์  ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main)

 

 1. เว็บไซต์ www.ect.go.th

 

 1. แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ ‘การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์’
   
  กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
   
  พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising