×

กกต. ชี้แจงรับรองผลชัชชาติ-ส.ก. ช้า เพราะมีกฎหมายให้ต้องตรวจสอบว่าการเลือกตั้งสุจริตหรือไม่ แม้ไม่มีคนร้องเรียน

โดย THE STANDARD TEAM
31.05.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

วันนี้ (31 พฤษภาคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้น และเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) จำนวน 1 ราย และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำนวน 5 ราย ระบุว่า กกต. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

 

ขณะเดียวกันวันนี้ กกต.ได้ประกาศรับรองสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย พินิจ กาญจนชูศักดิ์ เขตสัมพันธวงศ์, นวรัตน์ อยู่บำรุง เขตหนองแขม, เนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย เขตบึงกุ่ม, ปวิน แพทยานนท์ เขตบางคอแหลม และ ณภัค เพ็งสุข เขตลาดพร้าว

 

สำหรับการที่ กกต. ไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่ได้รับรายงานผลการนับคะแนน เนื่องจากสำนักงาน กกต. ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น​ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เสียก่อนว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และรายงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบการพิจารณาเสนอ กกต. เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising