×

หุ้น ‘ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์’ เข้าซื้อขายใน SET วันแรก ราคาเปิดตลาดแผ่ว บวก 1.40% จากราคา IPO

15.12.2022
  • LOADING...
ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์

บมจ.ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ (DTCENT) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้ (15 ธันวาคม) เป็นวันแรก ราคาปรับเพิ่มขึ้น 1.40% จากราคาจองซื้อที่หุ้นละ 2.86 บาท 

 

โดย DTCENT เข้าซื้อขายวันแรกวันนี้ มีราคาเปิดการซื้อขายอยู่ที่ 2.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ 1.40% หลังจากนั้นราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แตะระดับสูงสุดในช่วง 5 นาทีแรกของการซื้อขายที่ 2.98 บาท หรือสูงกว่าราคาจอง 4.20% 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


DTCENT ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม (GPS Tracking) ครบวงจร เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยมูลค่าระดมทุน 872.30 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,446.30 ล้านบาท

 

DTCENT มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 602.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 900 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 305 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.86 บาท

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ 46.78 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

 

ทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ DTCENT เปิดเผยว่า การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทและเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำมาลงทุนสร้างศูนย์บริหารจัดการและบริการข้อมูลยานพาหนะ เพื่อต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ GPS รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแรงด้านเงินทุนหมุนเวียน ให้บริษัทฯ รองรับการประมูลงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

 

DTCENT มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1. กลุ่มครอบครัวทศพล และจิราพร ถือหุ้น 48.93% 2. บจก.ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้น 13.44% 3. บจก.บุญรอด ซัพพลายเชน ถือหุ้น 11.20%

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising